Miljö och hälsa

Miljöfarlig verksamhet, hygienisk verksamhet, solarium, bassängbad, oljeavskiljare, yrkesmässig djurhållning med mera.