Ansluta Attefallshus till vatten och avlopp

Om du ska ansluta ett Attefallshus eller komplementbyggnad till kommunalt vatten och avlopp behöver du anmäla det till Stockholm Vatten och Avfall. Ska du ansluta till en enskild avloppsanordning anmäler du det till Huddinge kommun.

När man uppför ett Attefallshus eller en komplementbostad behöver avloppsanordningen vara dimensionerad för att klara den eventuellt nya belastning som uppstår om fler bor i husen och utnyttjar avloppsanordningen.

I Huddinge kommun krävs det tillstånd för att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning samt ändra avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Detta för att skydda människors hälsa och miljön.

 Lokala föreskrifter om att skydda hälsa och miljö, HKF 1300.

Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Ska du ansluta ditt Attefallshus eller komplementbyggnad till kommunalt vatten och avlopp anmäler du det till Stockholm Vatten och Avfall , SVOA, som ansvarar för det kommunala spillvattennätet i Huddinge. Anmäl din anslutning här.

Har du frågor om kommunalt vatten och avlopp? Kontakta kundservice på Stockholm Vatten och Avfall

Ansluta till enskild avloppsanordning

Ska du ansluta ett Attefallshus eller komplementbyggnad till enskild avloppsanordning anmäler du det till Miljötillsynsavdelningen på Huddinge kommun.

Anmäl anslutning av enskilt avlopp via vår e-tjänst. 

Huddinge kommun tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Anslutning av vattentoalett och/eller BDT-avlopp, bad, disk och tvättvatten, till befintlig godkänd anordning kostar 9 612 kronor enligt 2023 års taxa. 

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet - HKF 4210

Har du frågor om enskilt vatten och avlopp? Kontakta Miljötillsynsavdelningen.

Uppdaterad 3 juli 2023

Var informationen till din hjälp?