Resor till och från skolan

Gymnasieelever kan få terminsbiljett (skolkort) för resor mellan hemmet (adressen där eleven är skriven) och skolan, om avståndet är minst 6 kilometer. Korttidshem och korttidsfamilj räknas också som hem.

Från och med läsåret 2017-2018 kommer avståndet beräknas genom att mäta elevens gångavstånd mellan hemmet och skolan i Google Maps. Samma rutiner kommer att gälla i hela Stockholms län.

Det är skolan som mäter vägen och delar ut terminsbiljetten vid skolstart. Med terminsbiljetten kan eleven resa på dagtid, kl. 04.30-19.00, måndag till fredag.

Terminsbiljetter delas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.  

För elever på gymnasiesärskolan

Elever på gymnasiesärskolan kan ansöka om skolskjuts mellan skolan och hemmet (adressen där eleven är skriven).

För att skolskjuts ska beviljas vid växelvis boende, måste båda hemmen ligga inom Huddinge kommun.

Elever på gymnasiesärskolan som reser med skolkort till och från skolan ska också ansöka om skolskjuts. Ange i ansökan att det är terminskort ni ansöker om.

Gå till e-tjänsten

Färdtjänst

Elever med stora funktionsnedsättningar kan få rätt till färdtjänst. Då behövs ett läkarintyg. Gör ansökan med en blankett som du beställer från kommunens färdtjänsthandläggare.

Uppdaterad 1 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?