Resor till och från skolan, skolskjuts

Gymnasieelever kan få terminsbiljett (skolkort) för resor mellan hemmet (adressen där eleven är skriven) och skolan, om avståndet är minst sex kilometer. Korttidshem och korttidsfamilj räknas också som hem.

Avståndet beräknas genom att mäta elevens gångavstånd mellan hemmet och skolan i Google Maps. Samma rutiner gäller i hela Stockholms län.

Det är skolan som mäter vägen och delar ut terminsbiljetten vid skolstart. Med terminsbiljetten kan eleven resa dagtid måndag till fredag klockan 04.30-19.00.

Terminsbiljetter delas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.  

För elever på gymnasiesärskolan

Elever på gymnasiesärskolan kan ansöka om skolskjuts mellan skolan och hemmet (adressen där eleven är skriven).

För att skolskjuts ska beviljas vid växelvis boende, måste båda hemmen ligga inom Huddinge kommun.

Elever på gymnasiesärskolan som reser med skolkort till och från skolan ska också ansöka om skolskjuts. Ange i ansökan att det är terminskort ni ansöker om.

Gå till e-tjänsten

Färdtjänst

Elever med stora funktionsnedsättningar kan få rätt till färdtjänst. Då behövs ett läkarintyg. Gör ansökan med en blankett som du beställer från kommunens färdtjänsthandläggare.

Uppdaterad 16 september 2021

Var informationen till din hjälp?