Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

I Gladö kvarns fritidshusområde bygger vi ut gator samt el- och teleledningar. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att bygga ut vatten och avlopp och leda avfallsvattnet i området till reningsverk.

Vad händer nu?

  • 2020-10-08:  Entreprenören Skanska har påbörjat arbetet med etapp 3. Byggnationen av gator och vatten och avlopp är preliminärt klar under 2023. Läs mer om vad som händer i etapp 3 längre ner på sidan.
  • 2019-12-13: Stockholm Vatten och Avfall har slutfört ledningsarbetena för vatten- och avlopp i etapp 1o2B, 4 och återstående fastigheter i 1o2A i december 2019. Även gatorna i etapp 1o2A, 1o2B och 4 b är klara och underhålls nu av kommunen.

Etapper

Utbyggnaden görs i etapper. Kvar är etapp 3, resterande etapper är färdiga. 

Illustration över Gladö kvarn. De gator som ingår i etapp 3 är markerade.
Klicka på bilden för att för att se kartan i större format.

Läs mer om vad som händer i etapp 3

Vill du se en karta med alla etapper, klicka på länken nedan.  

Karta över alla etapper 

Vad gör vi?

Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger vi ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn. Utbyggnaden förväntas vara klar i hela området 2023. Arbetet utförs i etapper. Du hittar mer information om etappindelningen och status i de olika etapperna längre ned på sidan.

Varför gör vi det?

Genom att bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn ger vi möjlighet för permanentboende nära naturen när Huddinge kommun växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.

Avgifter

Läs mer om vilka avgifter du som fastighetsägare betalar för utbyggnaden av gator samt vatten- och avlopp. 

Kontakta oss 

Uppdaterad 8 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?