Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

I Gladö kvarns fritidshusområde bygger vi ut gator samt el- och teleledningar. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att bygga ut vatten och avlopp och leda avfallsvattnet i området till reningsverk.

Vad händer nu?

  • 2020-07-21: Etapp 3 påbörjas. Entreprenören Skanska startar arbetet i full skala vecka 32, 2020. Mindre arbeten startar i juli. Se mer information under fliken etapp 3 längre ner på sidan.
  • 2020-02-03: Vi beräknar att en entreprenör för etapp 3 preliminärt ska vara upphandlad i juli 2020 (tidigare februari 2020) och att byggnationen av gator och vatten och avlopp är klar preliminärt under 2023.
  • 2019-12-13: Stockholm Vatten och Avfall har slutfört ledningsarbetena för vatten- och avlopp i etapp 1o2B, 4 och återstående fastigheter i 1o2A. Förbindelsepunkten har förmedlats och faktura för anläggningsavgiften har skickats ut. När fakturan är betald är det möjligt att ansluta sig. Mer information hur du går tillväga finns i förmedlingsbrevet som skickats ut och på Svoas webbplats.
  • 2019-12-13: Gatorna i etapp 1o2A, 1o2B och 4 är färdiga och underhålls nu av kommunen. Behöver någonting åtgärdas kan du göra en felanmälan. Mer information om felanmälan.  
  • 2019-10-28: Förvaltningsdomstolen har prövat om kommunens agerande, med höjda taxor, strider mot lag. En dom i målet har kommit. Förlvaltningsrätten har kommit fram till att kommunens agerande inte strider mot lag och gör bedömningen att det som har framkommit i målet inte medför att beslutet ska upphävas på någon av grunderna i 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandena avslås därför.
  • Vid en rutinkontroll i början av september upptäcktes att ett antal brunnar har otjänligt vatten. En utredning för att om möjligt utreda orsaken pågår. Läs mer om hur du kan ta prover på din egen brunn.

Etapper

Utbyggnaden görs i etapper. Kvar är etapp 3, resterande etapper är färdiga. 

Illustration över Gladö kvarn. De gator som ingår i etapp 3 är markerade.
Klicka på bilden för att för att se kartan i större format.

Läs mer om vad som händer i etapp 3

Vill du se en karta med alla etapper, klicka på länken nedan.  

Karta över alla etapper 

Vad gör vi?

Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger vi ut gator samt vatten och avlopp i Gladö kvarn. Utbyggnaden förväntas vara klar i hela området 2023. Arbetet utförs i etapper. Du hittar mer information om etappindelningen och status i de olika etapperna längre ned på sidan.

Varför gör vi det?

Genom att bygga ut vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Gladö kvarn ger vi möjlighet för permanentboende nära naturen när Huddinge kommun växer. Vi skapar förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att leda avfallsvattnet till reningsverk och bidrar på så sätt till en hållbar samhällsutveckling.

Avgifter

Läs mer om vilka avgifter du som fastighetsägare betalar för utbyggnaden av gator samt vatten- och avlopp. 

Kontakta oss 

Uppdaterad 27 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?