Gladö kvarn – utbyggnad av gator, vatten och avlopp

I Gladö kvarns fritidshusområde har vi byggt ut gator samt el- och teleledningar. Vi har skapat förutsättningar för minskad miljöpåverkan genom att bygga ut vatten och avlopp och leda avfallsvattnet i området till reningsverk.

Vad händer nu?

  • Vatten- och avloppsledningarna i området är färdigbyggda och besiktigade. Den här webbsidan kommer att stängas ner. 

Avgifter

Läs mer om vilka avgifter du som fastighetsägare betalar för utbyggnaden av gator samt vatten- och avlopp. 

Uppdaterad 23 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?