Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Information

Möten och handlingar

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden hålls i Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget 1. Ibland förläggs mötet på någon annan plats. Kontrollera för säkerhets skull med kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens möten är öppna för allmänheten. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Möten och handlingar 2019 och framåt

Vad vi gör

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av kultur- och idrottspriser.

Förtroendevalda

Kultur- och fritidsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Stödjande förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Dokument