Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av kultur- och idrottspriser.

Förtroendevalda

Kultur- och fritidsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Stödjande förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen

Dokument