Eldningsförbud - fire ban

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. Förbudet innebär att du inte får elda eller grilla utomhus, undantaget din egen tomt.

A fire ban is in effect for all of Stockholm county. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors, except in your own back yard.

Läs mer om eldningsförbudet

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Information

Möten och handlingar

Kultur- och fritidsnämndens sammanträden hålls i Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget 1. Ibland förläggs mötet på någon annan plats. Kontrollera för säkerhets skull med kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens möten är öppna för allmänheten. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Vad vi gör

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av kultur- och idrottspriser.

Förtroendevalda

Kultur- och fritidsnämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Stödjande förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Dokument