Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av kultur- och idrottspriser.

Möten och handlingar

Kultur- och fritidsnämndens möten är stängda för allmänheten och den allmänna frågestunden är för närvarande borttagen.

Lokal för nämndens sammanträden framgår av kallelsen och föredragningslistan till respektive sammanträde.

Möten och handlingar 2019 och framåt

Förtroendevalda

Kultur- och fritidsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Stödjande förvaltning

Kultur- och fritidsförvaltningen

Dokument

 

Uppdaterad 28 november 2023

Var informationen till din hjälp?