Socialnämnden (SN)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten.

Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre socialutskott.

  • Socialutskott 1 beslutar i individärenden från ungdomsenheten
  • Socialutskott 2 beslutar i individärenden från familjehemsenheten
  • Socialutskott 3 beslutar i individärenden från barnenheten, beroendeenheten och enheten mot våld i nära relationer

Förtroendevalda

Socialnämnden har 15 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i socialnämnden

Stödjande förvaltning

Socialförvaltningen

Dokument