Socialnämnden (SN)

Information

Möten och handlingar

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Möten och handlingar 2020 och framåt

Vad vi gör

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten.

Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre socialutskott.

  • Socialutskott 1 beslutar i individärenden från ungdomsenheten
  • Socialutskott 2 beslutar i individärenden från familjehemsenheten
  • Socialutskott 3 beslutar i individärenden från barnenheten, beroendeenheten och enheten mot våld i nära relationer

Förtroendevalda

Socialnämnden har 15 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i socialnämnden

Stödjande förvaltning

Socialförvaltningen

Dokument