Socialnämnden (SN)

Information

Möten och handlingar

Socialnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Möten och handlingar 2020 och framåt

Vad vi gör

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten.

Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre socialutskott.

  • Socialutskott 1 beslutar i individärenden från ungdomsenheten
  • Socialutskott 2 beslutar i individärenden från familjehemsenheten
  • Socialutskott 3 beslutar i individärenden från barnenheten, beroendeenheten och enheten mot våld i nära relationer

Förtroendevalda

Socialnämnden har 15 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i socialnämnden

Stödjande förvaltning

Socialförvaltningen

Dokument