Socialnämnden (SN)

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen ska fullgöra inom socialtjänsten.

Socialnämnden har delegerat beslut i individärenden till ett arbetsutskott och tre individutskott.

  • Individutskott 1 beslutar i individärenden från ungdomsenheten och enheten mot våld i nära relationer.
  • Individutskott 2 beslutar i individärenden från familjehemsenheten.
  • Individutskott 3 beslutar i individärenden från barnenheten, beroendeenheten, socialpsykiatrienheten, administrativa enheten och Jourhem Syd.

Möten och handlingar

Socialnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Möten och handlingar 2020 och framåt

Förtroendevalda

Socialnämnden har 15 ledamöter och 13 ersättare.

Ledamöter i socialnämnden

Stödjande förvaltning

Socialförvaltningen

Dokument

Uppdaterad 28 november 2023

Var informationen till din hjälp?