Tyck till om din förskola!

19-11-12

Nyhet

Under vecka 46–47 genomförs en enkätundersökning om förskolan i Huddinge. Som vårdnadshavare till ett barn i förskolan är dina svar viktiga då de ligger till grund för vårt fortsatta utvecklings- och kvalitetsarbete.

Enkäten skickas ut via e-post till alla vårdnadshavare som har barn i förskolan. Det tar cirka tio minuter att besvara frågorna, och enkäten kan besvaras på svenska, engelska, finska eller arabiska.

Svaren sammanställs på enhetsnivå, och varje förskola får ta del av sitt resultat för att kunna använda det i sitt utvecklingsarbete. Resultaten redovisas även på huddinge.se/jamforservice.

Stort tack för att du bidrar till vårt kvalitetsarbete!

 

Uppdaterad 12 november 2019

Var informationen till din hjälp?