Fri vilja eller grundlurad? Lär dig mer om desinformation

24-04-02

Nyhet

Under april kommer Huddinge kommun gå ut med en informationskampanj – om desinformation. Syftet är att få fler Huddingebor källkritiska och öka förståelsen för att det finns stater och individer som vill Sverige och Huddinge illa, och som mycket målmedvetet driver desinformations- och påverkanskampanjer mot oss.

Kampanj hela april 

Under april kommer vi publicera inlägg med fokus på desinformation- och påverkanskampanjer. Vi vill visa hur desinformation kan te sig och framför allt vad man kan göra för att avslöja lögnerna – och inte sprida dem vidare.

Vad är desinformation?

Desinformation är berättelser som är förvrängda eller falska. De är tagna ur sitt sammanhang för att vilseleda, polarisera och splittra samhället. Berättelserna riktar in sig på våra känslor med målet att väcka oro, rädsla och ilska.

Att vara källkritisk är viktigt

Var källkritisk och dela inte vilseledande information. Korrekt och bekräftad information gör det enklare för oss att fatta vettiga beslut. Om du tycker det är svårt att vara källkritisk kan du ställa de här frågorna till dig själv: 

  • Är den här informationen rimlig och går den att dubbelkolla genom andra källor?

  • Var kommer informationen ifrån? Är det en normalt trovärdig källa?

Läs och lär dig mer om desinformation och påverkanskampanjer

Uppdaterad 2 april 2024

Var informationen till din hjälp?