Planprogram för gymnasieområdet i centrala Huddinge ska tas fram

24-01-31

Nyhet

Den 31 januari 2024 beslutade kommunstyrelsen att ett planprogram för gymnasieområdet i kommundelen Sjödalen ska tas fram. Vi utreder hur marken ska användas och bebyggelseutvecklingen kan ske på ett hållbart sätt.

Planuppdraget innebär att vi tar fram förslag på hur gymnasieområdet runt Huddingegymnasiet och Huddingehallen i centrala Huddinge kan utvecklas hållbart på kort och lång sikt.

Vi tittar på bland annat vilka funktioner som ska inrymmas i området och hur allt hänger ihop – hur byggnaderna ska placeras, hur trafiken och rörelserna ska fungera, var parkering ska finnas och hur vi hanterar dagvatten och skyfall.

Samråd hålls preliminärt under tredje kvartalet 2024. Kommunfullmäktige godkänner planprogrammet under andra kvartalet 2025.

Om planprogrammet för gymnasieområdet

Uppdaterad 31 januari 2024

Var informationen till din hjälp?