Tyck till om planen för utvecklingen av Björnkulla

24-02-12

Nyhet

Vi tar fram ett planprogram för Björnkulla med förslag på en utveckling med nya bostäder, förskolor, skolor, verksamheter, parker och torg. Den 12 februari–25 mars 2024 är planförslaget på samråd. Då kan du vara med och påverka.

Planprogrammet för Björnkulla visar områdets översiktliga struktur och markanvändning med mål och riktlinjer för en utveckling med cirka 2 000 nya bostäder, förskolor, skolor, parker, ett lokalt centrum och offentlig och kommersiell service.

Visionen är att Björnkulla ska vara en unik stadsdel i ett dynamiskt och växande Flemingsberg som bidrar till och kompletterar den utveckling som sker i stadskärnan med en blandning av bostäder och service med närhet till naturen och verksamheter som stödjer stadskärnans utveckling. Programmet innehåller mötesplatser och stråk som ska stärka kopplingen till Visättra och övriga Flemingsberg.

Den 12 februari–25 mars 2024 är planprogrammet på samråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Om planprogrammet och hur du skickar in dina synpunkter

Planförslaget finns utskrivet på kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6 och Flemingsbergs bibliotek, Ebba Bååts torg 20.

Öppet hus 20 februari

Välkommen på öppet hus för att träffa oss som arbetar med planprogrammet. Vi håller ingen presentation av förslagen, men svarar gärna på dina frågor.

Tid: Tisdag 20 februari klockan 17.00–19.00
Plats: Södertörns friskolas matsal, Björnkullaringen 42 

Uppdaterad 12 februari 2024

Var informationen till din hjälp?