Fina priser till medarbetare i socialtjänsten och vård- och omsorgen i Huddinge

24-02-05

Nyhet

I torsdags utsågs vinnarna av Huddinges stora kvalitetspris och temapriserna 2023. Priserna uppmärksammar både det fina arbete som görs inom socialtjänsten i Huddinge och den trygga vård som medarbetare i Huddinge utför för äldre och funktionsnedsatta varje dag.

Fyra bilder där de olika vinnarna står med sina diplom och blommer.
Alla glada vinnare av Huddinge kommuns priser inom socialtjänst och vård- och omsorg 2023.
Fotograf - Huddinge kommun

I torsdags firades medarbetarna inom socialförvaltningen i Huddinge lite extra. Då utsågs vinnarna av socialförvaltningens stora kvalitetspris och temapriser 2023 under en gala som ägde rum på Folkes i Huddinge centrum.

Jenny Swärd, socialdirektör i Huddinge, tycker att det känns fantastiskt att uppmärksamma det goda arbete som bedrivs i Huddinge lite extra en gång om året med en galakväll och prisutdelning.
– Vi har haft väldigt bra kandidater till det stora kvalitetspriset och till verksamheternas temapriser. Galan och priserna är en del av vårt kvalitetsarbete. Det är viktigt för dem vi är till för, det främjar en lärande organisation och är en hörnsten för att framtidssäkra välfärden, säger hon.

Prisutdelning med blommor och glad tillrop

Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Charlotte Björkman (HP) och socialnämndens ordförande, Aza Cheragwandi (S) presenterade vinnarna under en festlig prisutdelning med blommor och glada tillrop.
– Varje dag utför medarbetare på socialförvaltningen ett arbete som säkrar jämlika livsvillkor, skapar stabila familjesituationer och omhändertar vårt samhälles mest utsatta och sköra. Genom att uppmärksamma flera goda exempel lyfter vi de insatser som gjort och gör skillnad för många varje dag, säger Aza Cheragwandi (S), kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

– Det har varit en ära att få dela ut kvalitetspriser till några av alla de medarbetare inom äldre - och funktionshinderområdet som utför ett oerhört fint arbete här i Huddinge. Medarbetarna utgår ifrån individens behov och bemöter dem med respekt och jämlikhet varje dag, året runt. För de yngre funktionsnedsatta beaktas alltid barnperspektivet enligt barnkonventionen. Jag är stolt över den kunskapsbaserade och patientsäkra omsorg som vi har i Huddinge, säger Charlotte Björkman (HP), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Stora kvalitetspriset

Vinnaren blev sysselsättning socialpsykiatri. Enheten fick ta emot 50 000 kronor, diplom och blommor. Pengarna ska användas till fortsatt utvecklingsarbete och kompetenshöjning på enheten.

Motiveringen löd:
”Verksamheten har visat stor förståelse för systematiskt förbättrings-arbete och har stort brukarfokus. Det finns en tydlig röd tråd från identifierat problem och målformulering till resultat. Arbetet är välgrundat i kunskap om ett problem för målgruppen som sedan utvecklats och utvärderats och kunnat visa på tydliga resultat. Det genomförda arbetet bedöms bidragit till ökad kvalitet för unga personer med psykisk funktionsnedsättning.”

De tre temaprisena

Individ- och familjeomsorgen: Vinnaren blev öppenvårdsenheten 0–20 år.

Motiveringen löd:
”Genom personalens kompetens och kunskap om målgruppen har verksamheten utvecklat ett särskilt behandlingsprogram riktat till barn som bevittnat våld. Behandlingsprogrammet har ett tydligt barnperspektiv och syftar till att ge stöd till de barn och föräldrar där barn bevittnat våld. Verksamhetens arbete med fokus på barnen är en stor och viktig samhällsfråga och gör skillnad för barn som bevittnat våld."

Äldreomsorgen: Vinnaren blev förebyggande enheten inom äldreomsorgen.

Motiveringen löd:
”Förebyggande enheten inom äldreomsorgen har genom sitt arbete med Ipad-utbildningar till seniorer bidragit till att minska det digitala utanförskapet genom att seniorer lär sig att hantera Ipad. Deltagarna känner att de får fråga vad de vill och får stöd utifrån sina behov och i ett lugnt tempo. Enheten har jobbat systematiskt med uppföljning av utbildningarna och har utifrån seniorernas önskemål utvecklat det stöd som ges. Kurserna är mycket uppskattade.”

Funktionsstöd: Vinnaren blev Vårby allé gruppboende

Motiveringen löd:
”På gruppboendet Vårby allé har medarbetarna arbetat för att stödja brukare med psykisk ohälsa till ett bättre mående. Personalen har genomgått utbildningen första hjälpen för psykisk hälsa och verksamheten har förändrat rutiner och bemötande. Verksamhetens strukturerade och målmedvetna arbete med målgruppen har påverkat brukarnas mående positivt.”

Mer om socialförvaltningens kvalitetspris och temapris

Uppdaterad 5 februari 2024

Var informationen till din hjälp?