Invasiva arter

När främmande arter sprider sig i miljön påverkar det både inhemska växter och djur, ekosystem och människors hälsa. Huddinge kommun arbetar med att kartlägga och bekämpa främmande invasiva arter som konkurrerar och tar över den inhemska floran.

Vilka är de invasiva arterna

Exempel på invasiva arter är jätteloka, parkslide, lupin, kanadensiskt gullris, jättebalsamin. Läs mer om invasiva arter på:

Naturvårdsverkets sida

 Artfakta.se 

Rapportera in förekomst av invasiva arter

Rapportera in om du ser en invasiv växt, då hjälper du till i arbetet med att förhindra spridning. 

1. Rapportera in till Artportalen för invasiva arter

2. Felanmäl till Huddinge kommun om växten finns på kommunens mark

Huddinge arbetar förebyggande

Så här arbetar Huddinge kommun med att kartlägga och hantera förekomst av flera invasiva arter, bland annat: 
Parkslide 
Jätteloka

Hantera invasiva växter på egen tomt

Upptäcker du invasiva växter i din trädgård ska du genast ta bort dem. Ha alltid på skyddshandskar och klä dig i skyddande kläder. Lägg växterna i en sopsäck som du försluter ordentligt. Tänk på att det inte får vara jord bland rötterna. Släng dem inte i matavfall, kompost eller i skogen. Då sprids de ännu mer. Invasiva växter ska slängas i kärlet för brännbart. 

Så här tar du hand om invasiva växter

Kampanj om invasiva växter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med ett flertal andra aktörer i början av juni 2021 startat en stor informationsinsats om de invasiva växterna för att öka kunskapen hos allmänheten. Följ arbetet på

Havs- och vattenmyndigheten 

 Naturvårdsverket.

Huddinge kommun kommer att berätta om insatserna för några av de invasiva arterna. Vi använder hashtaggen #invasivaarter i våra sociala kanaler.

Uppdaterad 26 april 2023

Var informationen till din hjälp?