Barnahus

Barnahuset är en plats dit du som är upp till 18 år och misstänks ha blivit utsatt för brott får komma för att få hjälp.

Det kan till exempel handla om att någon slagit dig eller gjort något mot din kropp som man inte får.

På Barnahuset samarbetar polis, åklagare, socialtjänst, barnskyddsteam, krisstödjare och personal från BUP. Lokalerna är barnapassade och alla du träffar är speciellt utbildade för det. 

Så går ett besök till

När du kommer till Barnahuset tas du och den vuxne du har med dig  emot av en polis som berättar vad som kommer att hända under dagen. 

Därefter går du och polisen i ett annat rum som kallas förhörsrum för att prata. Det kallas förhör. Där får du möjlighet att berätta om något har hänt dig och om hur du har det hemma.

Förhöret filmas för att polis och åklagare inte ska glömma bort vad som sagts och för att du ska slippa berätta samma sak flera gånger.

Hur det kan kännas

En del barn tycker att det är lätt att berätta, andra kan tycka att det är svårt och känna rädsla, skam eller skuld för det som hänt.

Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt. Vi som jobbar på Barnahuset har lång erfarenhet av att prata med barn och ungdomar om svåra saker.

Efter förhöret

Efteråt får du prata med en socialsekreterare. Socialsekreteraren kommer även att prata med din familj om vad som hänt under dagen. Du och din familj kan erbjudas att prata med en krisstödjare. Krisstödjaren kan följa med er hem för att prata där.

Ibland får man efter förhöret göra en läkarundersökning. Du får då välja vem du vill ha med i rummet. Tillsammans med dig kollar läkaren och sjuksköterskan om det finns märken efter det brott du utsatts för. 

Alla vuxna ska som är på Barnahuset ska svara på de frågor du har om dagen och vad som händer när du lämnar Barnahuset.

Mer information

Kontakta oss

Adress:
Kommunalvägen 1-5, våning 5
141 47 Huddinge

Telefon
08 - 535 316 37, samordnare Huddinge
076 - 891 49 53, samordnare Botkyrka

E-post: 
barnahus@huddinge.se

Uppdaterad 3 februari 2023

Var informationen till din hjälp?