Hemtjänst

Du kan få hjälp i hemmet om du på grund av din funktionsnedsättning behöver personlig omvårdnad och serviceinsatser. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad. Stödet kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt.

Du får välja utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Läs mer om hur du väljer utförare av hemtjänst.

Se och jämför alla utförare av hemtjänst

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om hemtjänst ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Kontakta servicecenter som hänvisar dig till rätt biståndshandläggare.

Avgifter kan komma att tas ut enligt kommunens taxa.

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Vi kan tyvärr endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Servicecenters kontor i Skogås och Vårby är stängda tills vidare.  Boka istället ett besök på Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 1 juli 2020

Var informationen till din hjälp?