Personlig assistans

Du som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp med dina grundläggande behov kan ansöka om personlig assistans. Grundläggande behov betyder

  • personlig hygien
  • av- och påklädning
  • måltider
  • förflyttningar
  • att kommunicera.

Om du behöver personlig assistans för dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan en ansökan göras direkt till försäkringskassan.

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om personlig assistans ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Det gör du genom att kontakta Huddinge servicecenter. 

Insatsen är avgiftsfri.

Vi har tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt.

Välj utförare

Du som beviljats personlig assistans får själv välja vilka personer som ska anställas. Personliga assistenter kan vara anställda hos kommunen, privat företag, kooperativ eller så kan du själv bli arbetsgivare åt dina assistenter.

Personlig assistans i kommunens regi

Huddinge servicecenter

Boka tid för besök hos servicecenter

Vi kan endast ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Besökstider

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Servicecenters kontor i Skogås och Vårby är stängda för besök tills vidare.  Ring eller mejla för att istället boka ett besök på Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 7 april 2016