Personlig assistans

Du som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp med dina grundläggande behov kan ansöka om personlig assistans. Grundläggande behov betyder

  • personlig hygien
  • av- och påklädning
  • måltider
  • förflyttningar
  • att kommunicera.

Om du behöver personlig assistans för dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan en ansökan göras direkt till försäkringskassan.

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om personlig assistans ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Det gör du genom att kontakta Huddinge servicecenter. 

Insatsen är avgiftsfri.

Vi har tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt.

Välj utförare

Du som beviljats personlig assistans får själv välja vilka personer som ska anställas. Personliga assistenter kan vara anställda hos kommunen, privat företag, kooperativ eller så kan du själv bli arbetsgivare åt dina assistenter.

Personlig assistans i kommunens regi

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Vi kan tyvärr endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 7 april 2016