IPS – Individuellt stöd till arbete och studier

IPS riktar sig till dig med psykisk ohälsa eller beroendeproblem som vill arbeta eller studera men behöver stöd.

Målet är att du ska hitta, få och behålla ett arbete med lön eller genomföra studier. Stödet utgår från dina val, förutsättningar och önskemål.

Vi samarbetar med dig för att hitta en arbetsmiljö och arbetsuppgifter som passar just dig. När du kommit ut på en arbetsplats erbjuder vi stöd så länge du vill och behöver. 

 Grunderna för IPS

  • Målet är lönearbete eller studier.
  • Alla som vill arbeta eller studera kan delta – det viktigaste är viljan.
  • Dina önskemål och intressen är grunden för vårt samarbete.
  • Du får det stöd du behöver, så länge du behöver.
  • Du får hjälp med ekonomiska frågor redan från början.
  • För att underlätta att du ska nå ditt mål samarbetar vi med socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen, utifrån dina behov.

Uppdaterad 8 februari 2023

Var informationen till din hjälp?