Snöröjning och halkbekämpning

Här informerar vi om kommunens arbete med snö- och halkbekämpning och hur du som invånare kan hjälpa till.

Buss-, gång- och cykelvägar prioriteras

Vi börjar med att ploga bussvägar och prioriterade gång- och cykelvägar där flest människor rör sig. Här ska plogningen ska vara klar cirka fyra timmar efter påbörjat arbete. Därefter plogar vi övriga gator.   

När plogningen startar kan variera och beror bland annat på väderlek, snödjup samt prioriteringsordningen på gatorna. En jourtjänst bedömer läget och bestämmer när de ska ut och ploga, en så kallad ”utkallning”.

Allt ska vara plogat inom 16 timmar

Det tar i regel cirka 16 timmar att snöröja hela kommunen från det att plogningen har startat. Inte förrän då kan vi hantera en felanmälan som kommit in till oss. Sandning och saltning sker vid behov efter att man har plogat. Om du upplever att din gata inte blivit plogad enligt ovan kan du göra en Felanmälan i Huddinge kommun . Tänk på att ange exakt adress.

Omfattande snöfall kan påverka snöröjningen

Under kraftigt eller pågående snöfall kan snöröjningen ta längre tid och vi kan inte garantera att alla gator och vägar bli halkfria.

Vid omfattande snöfall informerar vi under kontorstid via Facebook och Twitter. Följ oss gärna där.

Saltning och sandning av vägar

Vi använder salt mot halkan på bussgatorna och en saltblandad sand och stenflis på övriga vägar. Liksom för snöröjningen prioriterar vi bussgator och gång- och cykelvägar före villagator.

Branta vägar och vägkorsningar halkbekämpar vi så tidigt som möjligt. I särskilt branta backar finns sandlådor placerade.

Huddinge servicecenter

Öppettider

Fredag den 26 november har servicecenter stängt för besök och alla inkommande samtal hanteras av en extern svarstjänst.

Dag Telefon Tidbokning Drop in
Måndag 08.00-17.00 10.00-17.00 13.30-17.00
Tisdag 08.00-17.00 10.00-17.00 13.30-17.00
Onsdag 08.00-17.00 10.00-17.00 13.30-17.00
Torsdag 08.00-18.30 10.00-18.30 13.30-18.30
Fredag 08.00-15.00 10.00-15.00 13.30-15.00
Helgdagar Stängt Stängt Stängt

Tidbokning

 Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 18 november 2021

Var informationen till din hjälp?