Plan- och styrdokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läroplan och kursplaner

Följ länken nedan för att läsa om skolans läroplan och kursplaner på Skolverkets hemsida.

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet

 

 

Uppdaterad 22 december 2021

Var informationen till din hjälp?