Anpassad grundskola år 7-9

När man är inskriven i anpassad grundskola (tidigare grundsärskolan) kan man bedömas efter grundskolans kursplan eller kursplanen för anpassad grundskola. Hos oss läser de flesta elever till största delen efter kursplan för anpassad grundskola men kan klara något enstaka ämne enligt grundskolans plan.

Balingsnässkolans anpassade grundskola arbetar utifrån en helhetssyn på eleverna. Målet är att eleverna efter sina egna förutsättningar ska bli så självständiga som möjligt inför kommande gymnasietid och vuxenliv.

Organisation och arbetssätt

Vi ger eleverna verktyg för att kunna ta egna initiativ, reflektera och lösa problem i olika situationer. En stor del av vår verksamhet består därför av social träning.

Vi arbetar enligt kursplaner för anpassad grundskola i olika grupperingar under skoldagen, utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Våra elever har behov av struktur, ordning och en tydliggörande pedagogik. Alla ska tillåtas att lyckas! Vi höjer därför ribban lite i taget i lagom takt för var och en.

Målen i anpassad grundskola

Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. Betyg kan ges från och med skolår 8 om eleven och föräldrarna så önskar. Alla elever ska dock få ett intyg om att de gått igenom utbildningen och föräldrarna kan begära att eleverna få ett studieomdöme.

Läs mer om läroplanen för anpassad grundskola på Skolverkets hemsida

Huddinge kommuns regler kring ansökan till anpassad grundskola

Anpassad grundskola - för vem?

Uppdaterad 22 juni 2023

Var informationen till din hjälp?