Häckar

Du behöver inget tillstånd för att plantera häckar eller träd på din fastighet. Som fastighetsägare har du däremot skyldighet att klippa häcken eller beskära träd så att trafiksäkerheten upprätthålls.

Sök bygglov eller gör en anmälan

Bygglovstaxa

Har du utfart mot gata bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter vid utfarten. Se till att sikten är fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Har du en hörntomt får häcken inte vara högre än 80 centimeter vid hörnet, och det ska vara möjligt att se minst 10 meter runt hörnet.

Se till att häck och buskar inte växer utanför tomten. Om du har träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan ska du se till att de är tillräckligt högt upp. Höjden som krävs:

  • över gång- och cykelbana är minst 3,5 meter
  • över körbana är minst 4,7 meter

Fri sikt i korsningar - klipp häcken

Kontakta servicecenter

Telefon: 08-535 300 00.

Telefontider:  

  • Måndag–torsdag 08.00–17.00
  • Fredag 08.00–15.00

E-post: servicecenter@huddinge.se

Besöksadress: Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Uppdaterad 23 mars 2023

Var informationen till din hjälp?