Installera enskilt avlopp - steg för steg

1. Kontakta en konsult

Kontakta en erfaren konsult eller entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan. På avloppsguiden.se hittar du en del av de konsulter som är verksamma i Huddinge kommun

2. Välj anläggning

Välj typ av anläggning. Vilken som passar bäst kan bero på tomtens storlek, markförhållanden och var det finns dricksvattenbrunnar. Generellt gäller hög skyddsnivå för enskilt avlopp i kommunen. På avloppsguiden.se kan du läsa om de olika anläggningarna.

3. Kontakta grannar

Kontakta dina grannar för att få reda på var det redan finns dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar. Du behöver fylla i uppgifterna i din ansökan.

4. Gräv provgrop

I de flesta fall behöver du gräva en 2-3 meter djup provgrop som vi kan besiktiga.

Här finns mer information om provgropar. 

5. Ansök

Ansökan om enskilt avlopp

Innan du ansöker: det här behöver du skicka med tillsammans med ansökan:

 1. Tomtkarta som innehåller både nuvarande och planerade
  • avloppsanläggningar
  • byggnader
  • fastighetsgränser
  • tillfartsvägar
  • egna och närmasta grannarnas dricksvattenbrunnar och energibrunnar inom 100 meter
  • diken och vattendrag
  • eventuellt berg i dagen
  • platser för provgropar och där du eventuellt tagit jordprov
 2. Jordprovsanalys (gäller inte WC till sluten tank) presenterad i en siktkurva

 3. Plan- och sektionsskiss över avloppsanläggningen.

 4. Ifylld blankett där SRV Återvinning har yttrat sig om att tömma slam på din fastighet.

   


  Begäran om yttrande angående slamtömning (pdf)

 5. Kort beskrivning av hur avloppsanläggningen ska utformas.

6. Anmäl anslutning Attefall/komplementbyggnad

Du behöver anmäla anslutning av ditt avlopp. Här anmäler du enskild avloppsanslutning Attefallshus/komplementbyggnad. 

7. Vänta på tillstånd

Vänta tills du fått ett skriftligt tillstånd innan du börjar bygga din anläggning. Om din ansökan inte är komplett hör vi av oss till dig inom 3 veckor. 

Från det att din ansökan är komplett kan det dröja ungefär 10 veckor innan du har fått ditt tillstånd. Hur lång tid det tar beror på hur hög ärendebelastning vi har och om vi behöver komma på inspektion. Under våren får vi in flest ansökningar.

Det är viktigt att du bygger enligt tillståndet och fotograferar anläggningen under arbetets gång.

8. Intyga att avloppet är färdigt

När du har installerat ett enskilt avlopp ska du skicka in intyg om att avloppet är färdigt. Intyget innebär att du lovar att avloppet är gjort enligt tillståndet som du fått från kommunen.

Använd e-tjänsten Intyg om färdigt avlopp

Avgift 2024

Du betalar en avgift för ansökan. Hur mycket det kostar beror på vad din ansökan gäller. Här ser du de vanligaste ansökningarna. 

Beskrivning Avgift
Inrättande av vattentoalett med sluten tank 8 355 kronor
Inrättandet av BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten) eller annan avloppsanordning 13 368 kronor
Inrättande av vattentoalett till sluten tank och BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten) med utsläpp i mark eller vatten 15 039 kronor
Inrättande av vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten (t.ex. minireningsverk eller markbäddar) 15 039 kronor

 

Uppdaterad 20 februari 2024

Var informationen till din hjälp?