Installera enskilt avlopp - steg för steg

2. Välj anläggning

Välj typ av anläggning. Vilken som passar bäst kan bero på tomtens storlek, markförhållanden och var det finns dricksvattenbrunnar. Generellt gäller hög skyddsnivå för enskilt avlopp i kommunen. På avloppsguiden.se kan du läsa om de olika anläggningarna.


3. Kontakta grannar

Kontakta dina grannar för att få reda på var det redan finns dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar. Du behöver fylla i uppgifterna i din ansökan.


4. Gräv provgrop

I de flesta fall behöver du gräva en 2-3 meter djup provgrop som vi kan besiktiga. Här finns mer information om provgropar. 

 


5. Ansök

Ansökan om enskilt avlopp

Innan du ansöker: det här behöver du skicka med tillsammans med ansökan:

 1. Tomtkarta som innehåller både nuvarande och planerade
 • avloppsanläggningar
 • byggnader
 • fastighetsgränser
 • tillfartsvägar
 • egna och närmasta grannarnas dricksvattenbrunnar och energibrunnar inom 100 meter
 • diken och vattendrag
 • eventuellt berg i dagen
 • platser för provgropar och där du eventuellt tagit jordprov

2.    Jordprovsanalys (gäller inte WC till sluten tank) presenterad i en siktkurva

3.     Plan- och sektionsskiss över avloppsanläggningen.

4.     Ifylld blankett där SRV Återvinning har yttrat sig om att tömma slam på din fastighet.

Begäran om yttrande angående slamtömning

5.   Kort beskrivning av hur avloppsanläggningen ska utformas.


7. Vänta på tillstånd

Vänta tills du fått ett skriftligt tillstånd innan du börjar bygga din anläggning. Om din ansökan inte är komplett hör vi av oss till dig inom 3 veckor. 

Från det att din ansökan är komplett kan det dröja ungefär 10 veckor innan du har fått ditt tillstånd. Hur lång tid det tar beror på hur hög ärendebelastning vi har och om vi behöver komma på inspektion. Under våren får vi in flest ansökningar.

Det är viktigt att du bygger enligt tillståndet och fotograferar anläggningen under arbetets gång.


8. Intyga att avloppet är färdigt

När du har installerat ett enskilt avlopp ska du skicka in intyg om att avloppet är färdigt. Intyget innebär att du lovar att avloppet är gjort enligt tillståndet som du fått från kommunen.

Använd e-tjänsten Intyg om färdigt avlopp


9. Du betalar en avgift för ansökan

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om enskilt avlopp. Hur mycket det kostar beror på vad din ansökan gäller.

De vanligaste ansökningar vi handlägger är:

 • Inrättande av vattentoalett med sluten tank kostar 6 210 kronor
 • Inrättandet av BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten) eller annan avloppsanordning, kostar 9 936 kr
 • Inrättande av vattentoalett till sluten tank och BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten) med utsläpp i mark eller vatten, kostar 11 178 kr.
 • Inrättande av vattentoalett med utsläpp till mark eller vatten (t.ex. minireningsverk eller markbäddar), kostar 11 178 kr.

Vi följer taxa som kommunfullmäktige tagit beslut om, HKF 4210


Uppdaterad 14 januari 2020

Var informationen till din hjälp?