Fritidsverksamhet

Om du har barn i åldrarna 6-10 år är de välkomna till skolans fritidshem. För barn i åldrarna 10–13 år finns öppen fritidsverksamhet.

Du ansöker till vår kommunala fritidsverksamhet genom att fylla i blanketten nedan och lämna den till skolans expedition. 

Ansökan om skolbarnomsorg i Huddinge kommun

Om ditt barn går i en kommunal förskola eller i ett familjedaghem kommer hen att få plats i en fritidsverksamhet i anslutning till skolan, när hen börjar i förskoleklass eller årskurs ett. När barnet fyller tio år flyttas hen automatiskt över till öppen fritidsverksamhet.

Om du som förälder är folkbokförd i en annan kommun än Huddinge, eller är på väg att flytta hit, kan ni söka plats i kommunalt eller fristående fritidshem eller i öppen fritidsverksamhet. Arbete eller studier är en förutsättning för att barnet ska få en plats.

Uppsägning av plats

Undrar du om ditt barn kan få en plats på fritids, vilka tider fritidshemmet har öppet eller hur du ska göra för att säga upp din fritidshemsplats? Klicka på länken nedan.

Regler för fritidsverksamhet

Avgifter fritidsverksamhet

Vill du veta hur mycket en plats i fritidsverksamheten kostar ska du klicka på länken nedan.

Avgifter för fritidsverksamhet 

Fristående verksamhet eller verksamhet i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående fritidsverksamhet eller i en annan kommun, kontaktar du den aktuella skolan för att ansöka om plats.

Det är viktigt att du även skickar din ansökan till:

Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskoleavdelningen
141 85 Huddinge

Fakturan för fritidsverksamheten får du från din hemkommun.

Uppdaterad 13 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?