Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Om du har barn i åldrarna 6-10 år är de välkomna till skolans fritidshem. För barn i åldrarna 10–12 år finns öppen fritidsverksamhet.

Du ansöker till våra kommunala fritidshem och öppna fritidsverksamheter genom att fylla i blanketten  nedan  och lämna den till skolans expedition. 

Ansökan om skolbarnomsorg i Huddinge kommun

Ansök minst fyra månader före det datum barnet behöver platsen och bifoga också följande blanketter:

Blankett för inkomstuppgift (fyll i på datorn)

Blankett för inkomstuppgift (skriv ut och fyll i för hand)

Intyg arbete/studier

Schema 

Fritids för barn som ska börja i förskoleklass

Om ditt barn går i en kommunal förskola eller i ett familjedaghem kommer hen att få plats på ett fritidshem i skolan när hen börjar i förskoleklass. Övergången från förskola till grundskola sker den 1 augusti, och från och med det datumet kan ditt barn gå på fritids.

Ansökan till fritids görs i samband med att du ansöker om plats i förskoleklass. När du får besked om vilken skola ditt barn har fått en placering på får du också en bekräftelse på din fritidsansökan.

Om du har glömt att ansöka om fritids i samband med att du sökte skola kommer du att få en blankett hemskickad under juni där du kan göra din ansökan i efterhand.

När barnet fyller tio år flyttas hen automatiskt över till öppen fritidsverksamhet.

Är du folkbokförd i annan kommun eller planerar att flytta till Huddinge?

Om du som förälder är folkbokförd i en annan kommun än Huddinge, eller är på väg att flytta hit, kan ni söka plats i kommunalt eller fristående fritidshem eller i öppen fritidsverksamhet. Arbete eller studier är en förutsättning för att barnet ska få en plats.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet vänder sig till barn, som inte behöver den omsorg och tillsyn som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta.

Uppsägning av plats

Om ditt barn inte längre behöver sin plats i fritidsverksamhet i en av kommunens kommunala skolor, ska du anmäla detta skriftligt till skolan, minst en månad innan barnet ska lämna sin plats.

Går ditt barn i en skola i annan kommun eller i en fristående skola ska en skriftlig uppsägning även skickas till barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun.

Mer information om regler för fritidsverksamhet

Avgifter fritidsverksamhet

Vill du veta hur mycket en plats i fritidsverksamheten kostar ska du klicka på länken nedan.

Avgifter för fritidsverksamhet 

Fristående verksamhet eller verksamhet i annan kommun

Om du vill att ditt barn ska gå på ett fristående fritidshem eller öppen fritidsverksamhet eller i en annan kommun, kontaktar du den aktuella skolan för att ansöka om plats. Du behöver också skicka din ansökan grundskoleavdelningen i Huddinge kommun, samt meddela om du säger upp din plats.

Du skickar din ansökan/uppsägning till:
Huddinge kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskoleavdelningen
141 85 Huddinge 

Fakturan för fritidshem eller öppen fritidsverksamheten får du från din hemkommun.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Du som arbetar kvällar, nätter och helger kan söka omsorg för ditt barn (6-10 år) så kallad barnomsorg på obekväm tid.

Du kan ansöka om omsorg på obekväm tid om du:

 • har barn i åldern 6-10 år och arbetar på obekväm arbetstid under kvällar, nätter/och helger och inte har möjlighet att ordna omsorg för ditt barn
 • är ensamstående eller är sambo (folkbokförda på samma adress) och ni båda arbetar samtidigt på obekväm arbetstid
 • har behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen i månaden

Verksamheten vänder sig till familjer som är folkbokförda i Huddinge kommun. Mer information om vilka regler som gäller för omsorg på obekväm arbetstid kan du läsa om i Huddinge kommuns lokala föreskrifter om regler för kommunal och fristående barnomsorg.


Blankett för ansökan om omsorg på obekväm arbetstid

Det här ska du bifoga till din ansökan:

 • Arbetsgivarintyg
 • Arbetsschema som är undertecknat av din arbetsgivare
 • Om båda vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid lämnar ni in varsitt skriftligt intyg från era respektive arbetsgivare
 • Ett schema för vilka tider barnet ska vistas i verksamheten.

Blankett för behov av omsorg

Nattviolen

Nattviolen är den pedagogiska verksamhet som har öppet för barn kvällar, nätter och helger. Verksamheten inryms i förskolan Ängens lokaler på Lännavägen 30 från och med 1 oktober 2018.

Öppettider

 • Omsorg på vardagskvällar och nätter: kl. 18.00 - 06.30
 • Helger: öppet dygnet runt

Verksamheten på nätter, kvällar och helger går att få 365 dagar om året, om det finns behov av det. Vid större helger, som till exempel jul eller under sommaren, ska barnens familjer meddela om de har behov av tillsyn och/eller ledighet.

Regler och förhållningssätt

För att verksamheten ska fungera bra finns vissa regler för Nattviolens planering och för vårdnadshavares trygghet.

 • Barnens schema utgår från föräldrarnas arbetstid och restid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavaren är ledig.
 • Barnet har möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande åtta timmar.
 • Vid förändring av schemat måste du meddela det tre veckor i förväg, så att vi kan planera vår verksamhet samt för att du ska kunna vara säker på att det finns plats för och möjlighet att ta hand om ditt barn.
 • Du får maximalt 10 nattpass per månad.
 • Inför större helger som till exempel jul eller under sommaren ber vi er att meddela ert behov av tillsyn/eller ledighet. Då kan vi planera arbetet på ett bra sätt för er och för våra medarbetare.
 • Om ditt barn varit tillfälligt sjuk och inte har varit i skolan under dagen ska barnet stanna hemma även på kvällen/ natten.
 • Är du föräldraledig har du inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid. Du kan självklart göra en ny ansökan efter avslutad föräldraledighet.
 • Uppsägningstid för en plats på Nattviolen är en månad.

 

Uppdaterad 11 februari 2021

Var informationen till din hjälp?