Avgifter och regler för fritids

Du betalar en avgift för en plats i fritidsverksamheten. Du betalar avgiften tolv månader om året även om ditt barn är borta av olika anledningar, till exempel under sommarlovet.

Reglerna i sammanfattning:

  •  Den avgift du betalar för fritidshem baseras på ditt hushålls  inkomst och hur många barn du har i barnomsorgen. 
  • Öppen fritidsverksamhet har en fast månadsavgift som är lika för alla. 
  • Alla elever i Huddinge kommun har rätt till en plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet från skoldagens slut fram till klockan 15.00. 
  • Elever med vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till en plats på fritidshem eller öppen fritidsverksamhet den tid föräldrarna arbetar eller studerar, plus restid. 

Huddinge kommuns lokala föreskrifter för fritids HKF-6320, pdf

Avgiftens storlek 

Här kan du räkna ut hur mycket du ska betala för barnomsorg med vårt räkneverktyg, se årets avgifter med mera. 

Räkna ut avgiften för barnomsorg

Med kommunens räkneverktyg kan du göra en preliminär beräkning av hur mycket du ska betala i avgift för barnomsorg. Ingen inloggning behövs. 

Gör så här:

  1. Gå till e-tjänsten Räkna ut avgift för barnomsorg.
  2. Välj månad och år i datumväljaren och klicka på Hämta. Ett formulärfält visas på sidan. 
  3.  Fyll i dina barns födelsedatum, timmar per vecka och ditt hushålls inkomst per månad före skatt.
  4. Klicka på  Beräkna avgift. Den totala summan visas efter Summa avgift.

Räkna ut avgift för barnomsorg

Årlig inkomstkontroll

Det är viktigt att du lämnar aktuella uppgifter om inkomst per månad före skatt och att du uppdaterar uppgifterna när inkomsten ändras.

Om du inte gör det riskerar du att få betala i efterhand eftersom vi varje år gör en kontroll av inkomsten två år tillbaka i tiden. 

Inkomstkontroll

Regler för fritidsverksamheten

Det finns regler för när ditt barn får vara i fritidsverksamheten som baseras på vilken sysselsättning du som vårndarshavare har.

  • Alla elever i Huddinge kommun har rätt till en plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet från skoldagens slut fram till klockan 15.00. 
  • Elever med vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt till en plats på fritidshem eller öppen fritidsverksamhet den tid föräldrarna arbetar eller studerar, plus restid. 

Fakturor och ansöka om delad faktura

Du betalar avgiften för fritids 12 månader om året, som hyran för en lägenhet. Du får inga avdrag om ditt barn är borta, till exempel under sommaren. 

Du får faktura från din hemkommun

Du får alltid din faktura från den kommun där du bor. Det betyder att du får en faktura från Huddinge kommun även om ditt barn går i barnomsorg i en annan kommun.

Fakturan skickas automatiskt till den adress där barnet är folkbokfört.

Om du inte betalar fakturan

Om du inte din betalar avgiften i tid får du en betalningspåminnelse med en påminnelseavgift. Om du inte betalar påminnelsen får du ett inkassokrav.

Ansök om delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men bor i olika hushåll kan ansöka om delad faktura. Då skickas två fakturor som grundas på inkomsterna i varje hushåll. Den totala avgiften kan aldrig bli mer än maxtaxa.

Ändringen börjar gälla från månadsskiftet efter att din ansökan har behandlats. Handläggningstiden är cirka två veckor.

Tänk på att båda behöver lämna uppgift om inkomst för att vi ska kunna behandla ansökan.

Ansök om delad faktura

Uppdaterad 20 december 2023

Var informationen till din hjälp?