Ansök om och säg upp plats på fritids

Du ansöker om plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet i samband med att du fått en skolplacering.

Så ansöker du

Ansökan till fritids på en kommunal skola skickas direkt till skolan. Fristående verksamheter och verksamheter i andra kommuner kontaktar du själv för att ansöka om plats.

Flytta till Huddinge

Du som ska flytta till Huddinge kan ansöka om fritidsplats när du vet vilken skola ditt barn ska börja på.

Fritidsansökan skickar du sedan till den skola ditt barn börjar på. Ansökan för fritids till fristående skola ska skickas både till skolan och till kommunens Barn- och utbildningsförvaltning.

Flytta från Huddinge 

Om du flyttar från Huddinge kommun får ditt barn behålla sin skol- och fritidsplats innevarande läsår.  

Tänk på att meddela er nya hemkommunen om att ni har plats i Huddinge kommun. 

Säga upp plats

Om ditt barn inte längre behöver sin plats i skolans fritidsverksamhet ska du anmäla det skriftligt till skolan. 

Säga upp plats i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet

Går ditt barn i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun ska du även skicka en skriftlig uppsägning till Huddinge kommun:

Huddinge kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen
141 85 Huddinge

Bra att veta om uppsägning

  • Det är en (1) månadsuppsägningstid from det datum uppsägningen har inkommit till skolan eller inkommit till Huddinge kommun.
  • Har eleven fritids på en fristående enhet eller skola utanför kommunen är det viktigt att säga upp fritidsplatsen både till skolan och till Huddinge kommun.
  • Om du ansöker om en ny plats innan uppsägningstiden har gått ut gäller inte uppsägningen längre. 
  • Om ditt barn ska sluta i förskolan eller i pedagogisk omsorg och börja på fritidshem behöver du inte säga upp din förskoleplats. Den sägs upp automatiskt när du tackat ja till en plats på fritidshem.  
  • Platsen i fritidsverksamheten sägs upp automatiskt den 30 juni det år barnet fyller 13 år

Uppdaterad 6 februari 2024

Var informationen till din hjälp?