Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet är en plats där barn 6–13 år kan vara före och efter skolan, och på lov.

Fritidshem 6–10 år

Fritidshem ska stimulera barns lärande och erbjuda en meningsfull fritid. Fritidshem är en del av grundskolan.

Öppen fritidsverksamhet 10–13 år

Öppen fritidsverksamhet riktar sig till elever som inte behöver samma omsorg och tillsyn som den som ges i fritidshem eller pedagogisk omsorg. Du avgör själv när och hur ditt barn ska delta.

Öppettider

Kommunens fritidsverksamhet är öppen klockan 06.30–18.00  vardagar. På helger har fritidsverksamheten stängt. 

Behoven hos vårdnadshavare och barn kan göra att öppettiderna på olika enheter varierar inom den angivna tiden. 

Avgift och regler

Du betalar en avgift för en plats i fritidsverksamheten. Det finns också regler för vilka tider ditt barn kan vara i fritidsverksamheten, vad som gäller vid föräldraledighet med mera. 

Avgift och regler för fritidsverksamhet

Ansöka om plats

Rutinerna ser olika ut beroende på om du ansöker om plats i en av kommunens verksamheter eller i en fristående verksamhet. 

Ansök och säga upp plats i fritidsverksamhet

Uppdaterad 5 juli 2022

Var informationen till din hjälp?