Inkomstkontroll ger rätt avgift

Ingen ska behöva betala för mycket eller betala för lite för en plats i barnomsorgen i Huddinge kommun. Därför gör vi varje år en kontroll av inkomsten.

Avgiften för en plats i barnomsorgen baseras på den inkomstuppgift som du har lämnat till oss. Det är viktigt att uppgiften är aktuell, annars kan du riskera att få betala i efterhand.  

Lämna och ändra inkomstuppgift

Årlig kontroll två år tillbaka

Under augusti till september varje år jämför vi din rapporterade inkomst per månad med din deklarerade inkomst. Det innebär att familjens inkomstuppgifter jämförs med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket.

Eftersom vi stämmer av med Skatteverkets uppgifter kan vi göra kontrollen först två år i efterhand.

Exempel:

  • År 2024 jämför vi din rapporterade inkomst för 2022 med din deklarerade inkomst för 2022 och så vidare.

Avgifter för tidigare år 

Om du betalat för mycket eller för lite

Om skillnaden är mindre än 600 kronor för hela året behöver du inte betala något. Du får inte heller tillbaka pengar om beloppet är mindre än 600 kronor.

Om fakturan inte stämmer

Om du tycker att kommunens beslut är fel kan du meddela oss skriftligt och beskriva varför du tycker att fakturan är fel (bestrida fakturan). 

Skicka uppgifterna med e-post till servicecenter@huddinge.se eller med vanlig post till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Inkomstkontrollen
141 85 Huddinge

Du kan inte ändra mottagare av en faktura för den årliga inkomstkontrollen eftersom det gäller en avgift du betalade för två år sedan. Om du vill ändra nuvarande mottagare av fakturan framåt i tiden, skicka e-post till servicecenter@huddinge.se

Information in other languages

Uppdaterad 1 juli 2022

Var informationen till din hjälp?