Ungdomssektionens Mobila Team

Mobila Teamets generella uppdrag är att arbeta förebyggande, samverkande och uppsökande gentemot ungdomar i riskzon för socialt nedbrytande beteende i åldern 10-20 år i Huddinge kommun.

Fältsekreterarna i Mobila teamet.

Det förebyggande arbetet bedrivs främst i och tillsammans med grundskolorna. På Kvarnbergsskolan samarbetar vi med Elevhälsoteamet och träffar dem regelbundet. Vi deltar vid föräldramöten och kan erbjuda föräldrastödsutbildningar. Mobila Teamet arbetar även med uppdrag direkt från föräldrar, exempelvis vid skolrelaterad problematik eller annan oro.

Det uppsökande arbetet bedrivs främst genom fältning på fredagskvällar. Som förälder kan man kontakta oss med tips om fester eller annan oro. Ungdomar kan också kontakta Fältsekreterarna i Mobila Teamet med sina egna frågeställningar. Mobila Teamet samverkar med andra aktörer som arbetar för och med ungdomar såväl inom kommunen som externt.

Uppdaterad 18 juli 2023

Var informationen till din hjälp?