Starta yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar.

Den som bedriver en sådan verksamhet är skyldig att förebygga eventuella hälsorisker och skador som kan uppkomma i samband med behandling. Exempel på hygienisk verksamhet är:

  • akupunktur, wet cupping/hijama

  • manikyr, pedikyr, fotvård

  • frisörer, ögonfransförlängning

  • hudvårdsbehandlingar, microneedling

  • massage

  • tatuerare, kosmetiska tatuerare och piercare

  • användning av lansetter

  • barberare med kniv
  • öronhåltagare

Nya regler från 1 juli 2021  - fler behandlingar blir anmälningspliktiga

Den 1 juli 2021 skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk verksamhet enligt miljöbalken. Ändringen innebär att sedan 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även verksamheter som utför behandlingar med stickande eller skärande verktyg där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas sedan innan. Anmälningsplikten gäller oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljötillsynsavdelningen i Huddinge senast den 1 september 2021.

Skicka en anmälan

Du måste skicka in en anmälan till kommunen om din verksamhet erbjuder behandling där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande eller skärande instrument. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga eftersom det finns risk finns för blodsmitta och annan smitta. Det gäller exempelvis akupunktur, fotvård, piercing, tatuering, kosmetisk tatuering, microneedling, wet cupping/hijama och användning av lansetter.

Anmäl din hygieniska verksamhet


Legitimation krävs för kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar från 1 juli 2021

Sedan 1 juli 2021 behöver du som utför estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar vara legitimerad. Lagen klargör att den som utför ingrepp och behandlingar ska vara legitimerad. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet och anmälan ska göras till IVO:s vårdgivarregister.

Här kan du läsa mer: 

Uppdaterad 28 september 2022

Var informationen till din hjälp?