Starta yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar.

Den som bedriver en sådan verksamhet är skyldig att förebygga eventuella hälsorisker och skador som kan uppkomma i samband med behandling. Exempel på hygienisk verksamhet är:

  • akupunktur, wet cupping/hijama

  • manikyr, pedikyr, fotvård

  • frisörer, ögonfransförlängning

  • hudvårdsbehandlingar, microneedling

  • massage

  • tatuerare, kosmetiska tatuerare och piercare

  • användning av lansetter

  • barberare med kniv
  • öronhåltagare

Nya regler från 1 juli 2021  - fler behandlingar blir anmälningspliktiga

Den 1 juli 2021 skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk verksamhet enligt miljöbalken. Ändringen innebär att sedan 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även verksamheter som utför behandlingar med stickande eller skärande verktyg där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas sedan innan. Anmälningsplikten gäller oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. 

Skicka en anmälan

Du måste skicka in en anmälan till kommunen om din verksamhet erbjuder behandling där kroppens hud eller slemhinnor punkteras av stickande eller skärande instrument. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga eftersom det finns risk finns för blodsmitta och annan smitta. Det gäller exempelvis akupunktur, fotvård, piercing, tatuering, kosmetisk tatuering, microneedling, wet cupping/hijama och användning av lansetter.

Anmäl din hygieniska verksamhet

Avgift 2024

En avgift tas ut för handläggning av din anmälan. Det kostar olika mycket beroende på vilken typ av verksamhet du har. Avgiften är baserad på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan.

Beskrivning Avgift per år
Verksamhet med tatuering eller kosmetisk tatuering 15 039 kronor
Verksamhet med piercing 15 039 kronor
Verksamhet med övrig håltagning 6 684 kronor
Microneedling 10 026 kronor
Akupunktur 10 026 kronor
Injektioner med eller utan nålfri teknologi 10 026 kronor
Fotvård 15 039 kronor
Övriga verksamheter som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg 6 684 kronor

Kontakta miljötillsynsavdelningen om du har frågor om din avgift.

Taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens verksamhet - HKF 4210


Legitimation krävs för kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar från 1 juli 2021

Sedan 1 juli 2021 behöver du som utför estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar vara legitimerad. Lagen klargör att den som utför ingrepp och behandlingar ska vara legitimerad. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet och anmälan ska göras till IVO:s vårdgivarregister.

Här kan du läsa mer: 

Uppdaterad 17 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?