Miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF)

Information

Vad vi gör

Miljö- och bygglovsförvaltningen arbetar med frågor om natur, vägunderhåll, miljö- och hälsoskydd, bygglov, kartor och lantmäteri.

Ansvarar också för bland annat livsmedels- och fodertillsyn, alkohol- och tobaktillsyn, strålskydd och sprängämnesprekursorer.

Ledning

Politiskt ansvar

Bygglovs- och tillsynsnämndenKlimat- och stadsmiljönämnden 

Kontakta oss

Besöksadress

Hälsovägen 7
Flemingsberg

Telefon

08-535 300 00

Postadress

Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85  Huddinge
mbf@huddinge.se (registrator)