Miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF)

Miljö- och bygglovsförvaltningen arbetar med frågor om natur, vägunderhåll, miljö- och hälsoskydd, bygglov, kartor och lantmäteri.

Ansvarar också för bland annat livsmedels- och fodertillsyn, alkohol- och tobaktillsyn, strålskydd och sprängämnesprekursorer.

Ledning

Politiskt ansvar

Bygglovs- och tillsynsnämnden

Natur- och stadsmiljönämnden

Kontakta oss

Besöksadress

Hälsovägen 7
Flemingsberg

Telefon

08-535 300 00

E-post

mbf@huddinge.se (registrator)

Öppettider

Måndag–torsdag klockan 08.00–16.00
Lunchstängt klockan 12.00–13.00

Postadress

Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85  Huddinge

Fakturaadress

Uppdaterad 13 mars 2024

Var informationen till din hjälp?