Nya vård- och omsorgsavgifter från 1 februari

24-01-31

Nyhet

Avgifterna inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och socialpsykiatrin räknas nu upp. Detta ske varje år och beror på den årliga uppräkningen av prisbasbeloppet som regeringen beslutat.

Detta innebär i år en höjning med cirka 9,1 procent.

Runt 20 februari sänder vi ut uppdaterade avgiftsbeslut till dig som är kund. Du får också en lista på de nya avgifterna och en inkomstblankett ifall du behöver göra några förändringar.

Har du frågor kan du höra av dig till den avgiftshandläggare som står på avgiftsbeslutet.

Faktura med de nya avgifterna kommer i mitten av mars.

Läs mer på Huddinge kommuns webbplats

Avgifter för omsorg för dig under 65 år

Avgifter för omsorg för dig över 65 år

 

Uppdaterad 31 januari 2024

Var informationen till din hjälp?