Parkering och avgifter

Här är de regler som gäller för parkering på Huddinges allmänna parkeringsplatser, förutom på infartsparkeringarna i Stuvsta, Trångsund och Skogås där andra regler gäller.

24 timmar på allmän gata eller väg

24-timmarsregeln gäller på allmän gata eller väg under måndag till fredag. Den innebär att du inte får parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar. På lördag, söndag, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid. Regeln är särskilt viktig under snösäsongen när vi plogar gatorna och på våren när det sandsopas.

Nya parkeringsregler vid förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar

Från och med hösten och vintern 2019 införs på försök avgifter på parkeringsplatserna vid de förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar som Huddinge Samhällsfastigheter äger.

De nya parkeringsreglerna gäller från och med att ny skyltning är på plats. Skyltningen sker löpande under hösten och vintern 2019.

Som besökare följer du de anvisningar som finns på skylten på parkeringsplatsen. Avgiften betalas via sms eller en app (inte p-skiva) så du behöver en mobiltelefon.

Läs mer på Huddinge Samhällsfastigheters webbplats

Avgifter införs i centrala Huddinge och Stuvsta

Vintern 2019/2020 införs avgifter på parkeringsplatser på kommunal gatumark inom 600 meter från pendeltågets stationsentréer i Stuvsta och centrala Huddinge. Detta görs under en ettårig testperiod som kommer utvärderas kontinuerligt. Syftet är att öka tillgängligheten på parkeringsplatser och framkomligheten på gatorna. Avgiften blir 10 kronor i timmen på vardagar klockan 817 och de första två parkeringstimmarna är gratis.

Läs mer om försöket med avgifter i centrala Huddinge och Stuvsta

Parkering i Huddinge centrum

I Huddinge Centrum är det fri parkering i tre timmar med p-skiva i Forellgaragets alla plan samt i Paradisgaraget plan 1–4. På nedre plan i Forellgaraget samt Paradisgaraget gäller korttidsparkering i max 30 min (markerade platser). Utanför centrumområdet gäller p-skiva där parkeringstiden är begränsad till mellan 30 minuter och 12 timmar.

Parkering på servicedagar

Mellan den 1 november och 15 maj har vi servicedagar i Huddinge. Servicedagar bidrar till att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och bilister. När det är servicedag på din gata får du inte parkera där. Det är för att vi ska kunna städa eller snöröja gatan.

Läs mer.

Hämta p-skiva

Hämta en gratis p-skiva på Huddinge kommuns servicecenter i Huddinge centrum, i kommunalhusets reception på Kommunalvägen 28, i Tekniska nämndhusets reception på Sjödalsvägen 29 eller i de flesta centrumbutiker. Se till att p-skivan är väl synlig i bilens framruta, den gäller både för kort- och långtidsparkering.

Anmäl akut felparkering

Ring 08-535 300 00 om någon står felparkerad på kommunal väg. Kvällar och helger kan du ringa polisen, telefon 114 14.

Huddinge servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: onsdagar 13.00-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 13.00-16.00.
Du kan även få hjälp med konsumentvägledning.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 24 september 2019

Var informationen till din hjälp?