Parkering

Här är de regler som gäller för parkering på Huddinges allmänna parkeringsplatser, förutom på infartsparkeringarna i Stuvsta, Trångsund och Skogås där andra regler gäller.

Regler för infartsparkeringarna i Stuvsta, Trångsund och Skogås

24 timmar på allmän gata eller väg

24-timmarsregeln gäller på allmän gata eller väg under måndag till fredag. Den innebär att du inte får parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar. På lördag, söndag, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Parkering vid förskolor, skolor och äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar

Det är avgifter på vissa parkeringsplatser vid förskolor och skolor som Huddinge Samhällsfastigheter äger. Dagtid krävs parkeringstillstånd för att parkera vid förskolor och skolor.

Det är tre timmars fri parkering med p-skiva på Sundby gård, äldreboenden, idrottsanläggningar och vissa idrottshallar där Huddinge Samhällsfastigheter är fastighetsägare. P-skiva gäller inte vid Flottsbro friluftsområde.

Läs på skylten där du ska parkera vad som gäller. Parkeringsavgiften betalas via sms eller en app så du behöver en mobiltelefon.

Har du frågor, kontakta Huddinge Samhällsfastigheter (husf.se)

Parkering i Huddinge centrum

I Huddinge centrum är det fri parkering i tre timmar med p-skiva i Forellgaragets alla plan och i Paradisgaraget plan 1–4. På nedre plan i Forellgaraget och Paradisgaraget gäller korttidsparkering i max 30 min (markerade platser).

Parkering på servicedagar

Mellan den 1 november och 15 maj har vi servicedagar i Huddinge. På servicedagarna städar eller snöröjer vi gatorna för att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och bilister. När det är servicedag på din gata får du inte parkera där. 

Parkering på servicedagar

Anmäl akut felparkering

Om ett fordon står felparkerad på kommunal väg, ring QSG Bevaknings kundtjänst på 0774-403 030 eller mejla till huddinge@qsg.se. På kvällar och helger tar du kontakt med polisen på telefon 114 14.

Huddinge servicecenter

Öppettider

Under öppettider för drop-in-besök har du också möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen, göra utskrifter och hämta ut parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Kötider när du ringer Servicecenter

Generellt är det kortast kötid efter klockan 13.00, eller klockan 08.00-12.00 på torsdag och fredagar.

Ordinarie öppettider

  • Måndag-torsdag kl 10.00-17.00
  • Fredag kl 10.00-15.00
  • Helgdagar stängt.

Avvikande öppettider under 2023

  • måndag den 25 december: stängt (juldagen) 
  • tisdag den 26 december: stängt (annandag jul) 
  • måndag den 1 januari 2024: stängt (nyårsdagen)

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 12 maj 2023

Var informationen till din hjälp?