Parkering och avgifter

Här är de regler som gäller för parkering på Huddinges allmänna parkeringsplatser, förutom på infartsparkeringarna i Stuvsta, Trångsund och Skogås där andra regler gäller.

Regler för infartsparkeringarna i Stuvsta, Trångsund och Skogås

24 timmar på allmän gata eller väg

24-timmarsregeln gäller på allmän gata eller väg under måndag till fredag. Den innebär att du inte får parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar. På lördag, söndag, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Parkering vid förskolor, skolor och äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar

Det är avgifter på vissa parkeringsplatser vid förskolor och skolor som Huddinge Samhällsfastigheter äger. Dagtid krävs parkeringstillstånd för att parkera vid förskolor och skolor.

Det är tre timmars fri parkering med p-skiva på Sundby gård, äldreboenden, idrottsanläggningar och vissa idrottshallar där Huddinge Samhällsfastigheter är fastighetsägare. P-skiva gäller inte vid Flottsbro friluftsområde.

Läs på skylten där du ska parkera vad som gäller. Parkeringsavgiften betalas via sms eller en app så du behöver en mobiltelefon.

Har du frågor, kontakta Huddinge Samhällsfastigheter (husf.se)

Parkering i Huddinge centrum

I Huddinge centrum är det fri parkering i tre timmar med p-skiva i Forellgaragets alla plan och i Paradisgaraget plan 1–4. På nedre plan i Forellgaraget och Paradisgaraget gäller korttidsparkering i max 30 min (markerade platser).

Parkering på servicedagar

Mellan den 1 november och 15 maj har vi servicedagar i Huddinge. På servicedagarna städar eller snöröjer vi gatorna för att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och bilister. När det är servicedag på din gata får du inte parkera där. 

Parkering på servicedagar

Felparkering och akut felparkering

Om ett fordon står felparkerad på kommunal väg kan du kontakta servicecenter eller skicka in en felanmälan.

Är ett fordon parkerad på ett trafikfarligt sätt ska du i första hand ringa polisen på telefon 114 14.

Läs mer om felparkering och akut felparkering

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14.00 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag–torsdag kl 08.00–17.00 
  • Fredag kl 08.00–15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag–torsdag: kl 10.00–17.00 
  • Fredag: kl 10.00–15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 4 mars 2024

Var informationen till din hjälp?