Parkering och avgifter

Här är de regler som gäller för parkering på Huddinges allmänna parkeringsplatser, förutom på infartsparkeringarna i Stuvsta, Trångsund och Skogås där andra regler gäller.

Regler för infartsparkeringarna i Stuvsta, Trångsund och Skogås

24 timmar på allmän gata eller väg

24-timmarsregeln gäller på allmän gata eller väg under måndag till fredag. Den innebär att du inte får parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar. På lördag, söndag, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Avgifter införs på försök i centrala Huddinge och Stuvsta

Den 12 april 2021 införs avgifter på parkeringsplatser på kommunal gatumark inom cirka 600 meter från pendeltågets stationsentréer i Stuvsta och centrala Huddinge. Detta görs under en ettårig testperiod som kommer utvärderas kontinuerligt. Syftet är att öka tillgängligheten på parkeringsplatser och framkomligheten på gatorna. Avgiften blir 10 kronor i timmen på vardagar klockan 817 och de första två parkeringstimmarna är gratis.

Läs mer om försöket med avgifter i centrala Huddinge och Stuvsta

Parkeringsavgifter vid förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar

Det är avgifter på parkeringsplatserna vid de förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar som Huddinge Samhällsfastigheter äger.

Som besökare följer du de anvisningar som finns på skylten på parkeringsplatsen. Avgiften betalas via sms eller en app (inte p-skiva) så du behöver en mobiltelefon.

Har du frågor, kontakta Huddinge Samhällsfastigheter

Parkering i Huddinge centrum

I Huddinge Centrum är det fri parkering i tre timmar med p-skiva i Forellgaragets alla plan samt i Paradisgaraget plan 1–4. På nedre plan i Forellgaraget samt Paradisgaraget gäller korttidsparkering i max 30 min (markerade platser).

Parkering på servicedagar

Mellan den 1 november och 15 maj har vi servicedagar i Huddinge. Servicedagar bidrar till att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och bilister. När det är servicedag på din gata får du inte parkera där. Det är för att vi ska kunna städa eller snöröja gatan.

Parkering på servicedagar

Hämta p-skiva

Hämta en gratis p-skiva på Huddinge kommuns servicecenter i Huddinge centrum, i kommunalhusets reception på Kommunalvägen 28 eller i de flesta centrumbutiker. Det går även att hämta p-skiva på miljö- och bygglovsförvaltningens reception i Novumhuset, Hälsovägen 7. Se till att p-skivan är väl synlig i bilens framruta, den gäller både för kort- och långtidsparkering.

Anmäl akut felparkering

Om ett fordon står felparkerad på kommunal väg, ring QSG Bevaknings kundtjänst på 0774-403 030 eller mejla till huddinge@qsg.se. På kvällar och helger tar du kontakt med polisen på telefon 114 14.

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Just nu kan vi endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 2 mars 2021

Var informationen till din hjälp?