Parkering och avgifter

Här är de regler som gäller för parkering på Huddinges allmänna parkeringsplatser, förutom på infartsparkeringarna i Stuvsta, Trångsund och Skogås där andra regler gäller.

Regler för infartsparkeringarna i Stuvsta, Trångsund och Skogås

24 timmar på allmän gata eller väg

24-timmarsregeln gäller på allmän gata eller väg under måndag till fredag. Den innebär att du inte får parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar. På lördag, söndag, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Den 7 juni återinförs parkeringsavgifterna i centrala Huddinge och Stuvsta

Från och med den 7 juni återupptas försöket med parkeringsavgifter på kommunala gator inom cirka 600 meter från pendeltågsstationerna i Stuvsta och Huddinge. Syftet är att öka tillgängligheten på parkeringsplatser och framkomligheten på gatorna. Avgiften är 10 kronor i timmen på vardagar klockan 8–17 och de första två parkeringstimmarna är gratis.

Om försöket med avgifter i centrala Huddinge och Stuvsta

Parkeringsavgifter vid förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar

Det är avgifter på parkeringsplatserna vid de förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar som Huddinge Samhällsfastigheter äger.

Som besökare följer du de anvisningar som finns på skylten på parkeringsplatsen. Avgiften betalas via sms eller en app (inte p-skiva) så du behöver en mobiltelefon.

Har du frågor, kontakta Huddinge Samhällsfastigheter

Parkering i Huddinge centrum

I Huddinge centrum är det fri parkering i tre timmar med p-skiva i Forellgaragets alla plan och i Paradisgaraget plan 1–4. På nedre plan i Forellgaraget och Paradisgaraget gäller korttidsparkering i max 30 min (markerade platser).

Parkering på servicedagar

Mellan den 1 november och 15 maj har vi servicedagar i Huddinge. På servicedagarna städar eller snöröjer vi gatorna för att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och bilister. När det är servicedag på din gata får du inte parkera där. 

Parkering på servicedagar

Anmäl akut felparkering

Om ett fordon står felparkerad på kommunal väg, ring QSG Bevaknings kundtjänst på 0774-403 030 eller mejla till huddinge@qsg.se. På kvällar och helger tar du kontakt med polisen på telefon 114 14.

Huddinge servicecenter

Öppettider för telefonsamtal, bokade besök och drop-in

Dag Telefon Tidsbokning Drop in
Måndag 08.00-17.00 10.00-17.00 13.30-17.00
Tisdag 08.00-17.00 10.00-17.00 13.30-17.00
Onsdag 08.00-17.00 10.00-17.00 13.30-17.00
Torsdag 08.00-18.30 10.00-18.30 13.30-18.30
Fredag 08.00-15.00 10.00-15.00 13.30-15.00
Helgdagar Stängt Stängt Stängt

Tidsbokning

 Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 1 juni 2021

Var informationen till din hjälp?