Översiktsplanering i Huddinge

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som beskriver den fysiska utvecklingen på lång sikt. Huddinges översiktsplan beslutades 2014 och siktar mot 2030. Nu är det dags att göra ändringar i den. Bland annat för att vi behöver se ännu längre fram i tiden. Närmare bestämt till 2050.

Vi uppdaterar översiktsplanen

Nu uppdaterar vi Huddinges översiktsplan 2030.

Läs mer och var själv med och påverka Huddinges framtid! 

Gällande översiktsplan 

Huddinges översiktsplan 2030

Markanvändningskarta

Underlagsrapport för aktualitetsprövning 2018 år av Huddinges översiktsplan

Översiktsplanen 2030 har fyra inriktningar

  1. Fler arbetsplatser inom tillväxtbranscher samt levande stadsmiljöer.
  2. Ett grönt och hållbart Huddinge med en ansvarsfull samhällsutveckling.
  3. Huddinge växer och sammanhållningen ökar genom att kommunens olika delar binds samman och levandegörs.
  4. De regionala infrastrukturprojekten genomförs och inom kommunen prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Underlag för planeringen

Planeringsunderlagen används i arbetet med att ta fram en översiktsplan och finns sedan med som underlag så länge som översiktsplanen gäller.

Ta del av planeringsunderlag till översiktsplanen

Översiktsplanen behövs för helheten 

Kontakt

Har du frågor om den gällande översiktsplanen eller om revideringen? Kontakta någon av våra översiktsplanerare. 

Uppdaterad 26 januari 2022

Var informationen till din hjälp?