Katoden – förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket planerar att bygga Tvärförbindelse Södertörn – en ny väg från Kungens kurva, via Flemingsberg, till riksväg 73 i Haninge. För att vägen ska kunna byggas måste en ny detaljplan upprättas i området kring återvinningscentralen i Flemingsberg.

Vad händer nu?

  • Detaljplan Katoden 4 är på granskning den 27 mars–25 april 2024. Det innebär att du nu har möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Detaljplanen för Katoden 4 var på samråd den 10 januari–9 februari 2024. Då hade du möjlighet att tycka till om förslaget.
  • Den 31 maj 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet för Tvärförbindelse Södertörn.

Vad gör vi?

För att Trafikverket ska kunna bygga Tvärförbindelse Södertörn har de tagit fram en vägplan som beskriver vägens omfattning, utformning och konsekvenser.

Gällande detaljplaner i området kring återvinningscentralen i Flemingsberg stämmer inte överens med Trafikverkets vägplan. Gällande detaljplaner som behöver ändras reglerar bland annat återvinningscentral, industri och natur. Genom att kommunen ändrar gällande detaljplaner kan Trafikverket bygga vägen.

Varför gör vi det?

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Huddinges fysiska planering har under många år byggt på att vägen ska bli verklighet. I dag är både Glömstavägen och Lännavägen olycksdrabbade vägar. Den nya vägen och det regionala cykelstråket som ingår i projektet kommer att ge bättre framkomlighet och säkerhet för såväl bilister, cyklister, gångtrafikanter och den stora mängd godstrafik som dagligen trafikerar Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Tvärförbindelse Södertörn (huddinge.se)

Tyck till

Under granskningen den 27 mars–25 april 2024 kan du läsa planhandlingarna (pappersutskrift) på kommunens servicecenter, Patron Pehrs väg 6, Huddinge eller i biblioteket i Flemingsberg på Ebba Bååts torg 20. Samtliga handlingar finns också digitalt under rubriken "Handlingar", "Granskning" nedan.

Lämna dina synpunkter på planförslaget senast den 25 april 2024 genom att mejla plan@huddinge.se eller skicka brev till:

Huddinge kommun
Plansektionen
141 85 Huddinge

Ange planärendets namn "Detaljplan för Katoden 4 m. fl.", diarienummer KS-2020/1949 och din fastighetsbeteckning om det är aktuellt. Skicka gärna dina synpunkter med e-post eftersom det underlättar vår handläggning.

Tidsplan

Samråd
10 januari–9 februari 2024 
Granskning 27 mars–25 april 2024
Antagande i kommunstyrelsen Kvartal 2–3, 2024
Överklagan  
Laga kraft  

Enligt Trafikverket kan vägen börja byggas tidigast 2024 och byggtiden är cirka tio år.

Tvärförbindelse Södertörn (trafikverket.se)

Uppdaterad 27 mars 2024

Var informationen till din hjälp?