Månskärsvägen – handel

Kommunen har tagit fram en detaljplan för handel i befintlig byggnad på fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 november 2018. 
  • Nästa steg är att fastighetsägaren söker bygglov och genomför projektet som innebär att ytterligare industrilokaler i fastigheten omvandlas till handel och att ett nytt parkeringsdäck byggs på fastigheten.

Vad gör vi?

Huddinge kommuns åtagande är nu slutfört i projektet i och med att detaljplanen vunnit laga kraft.

Tidsplan

Samråd Kvartal 1, 2017
Granskning 25 oktober–15 novemer 2017
Antagande 22 oktober 2018
Laga kraft 23 november 2018

Uppdaterad 5 maj 2021

Var informationen till din hjälp?