Gymnasievägen – ny sim- och idrottshall

Vi tar fram en ny detaljplan för del av fastigheten Gymnasiet 4 inom kommundelen Sjödalen. Där planerar vi bland annat för en ny sim- och idrottshall.

Vad händer nu?

  • Förslag på ny detaljplan för del av fastigheten Gymnasiet 4 var ute på samråd den 29 januari–25 februari 2024. Nu går vi igenom de synpunkter som kom in under samrådet. Kompletteringar och mindre förändringar i planförslaget kan ske innan detaljplanen skickas ut på granskning.
  • Kommunstyrelsen tog beslut den 30 november 2022 om planuppdrag för del av fastigheten Gymnasiet 4 i kommundelen Sjödalen.

Vad gör vi?

Vi tar fram en ny detaljplan för del av fastigheten Gymnasiet 4. Med den nya detaljplanen prövar vi möjligheten att bygga en ny sim- och idrottshall som ska ersätta Huddingehallen. Detaljplanen säkerställer även att det ska finnas parkeringsmöjligheter till den nya sim- och idrottshallen samt prövar möjligheterna att bygga bostäder där höghusbyggnaden vid Huddinge gymnasium står.

Visionsbild som visar hur den nya sim- och idrottshallen kan komma att se ut. Vy från Huddingevägen.
Visionsbild som visar hur den nya sim- och idrottshallen kan komma att se ut. Vy från Huddingevägen. Bild: Sweco Architects

Visionsbild som visar hur den nya sim- och idrottshallen kan komma att se ut. Flygvy från sydost.
Visionsbild som visar hur den nya sim- och idrottshallen kan komma att se ut. Flygvy från sydost. Bild: Sweco Architects

Varför gör vi det?

När Huddingehallen togs i drift 1971 var konstruktionen och de tekniska systemen anpassade för den tidens krav och antal besök. Under åren har kraven förändrats och belastningen på byggnaden har ökat. Livslängden på bassängkonstruktionerna i Huddingehallen är passerad.

Bakgrund till beslutet

Fyra platser studerades för var en ny simhall kan byggas, två i centrala Huddinge och två i Flemingsberg. Av de fyra platserna kom utredningen fram till att gymnasieområdet i centrala Huddinge vara det bästa läget. Då byggs den nya simhallen inom ett område som redan idag är en etablerad plats för idrott och simhall. Området har dessutom god tillgång till kollektivtrafik med bussar från olika delar av kommunen.

Kommunfullmäktige tog ett inriktningsbeslut den 25 april 2022 om att en ny simhall ska byggas i nära anslutning till kommunens befintliga huvudsimhall. Den 8 mars 2023 tog kommunfullmäktige även beslut om att projektet ska innehålla ett antal olika hallar för idrottsverksamhet.

I översiktsplan 2030 och utvecklingsplanen för centrala Huddinge är planområdet markerat som omvandlingsområde där en stor utveckling ska ske på sikt.

Den 31 januari förväntas kommunstyrelsen fatta beslut om att ge planuppdrag för att påbörja arbetet med att ta fram ett planprogram för hela gymnasieområdet.

Tidsplan

Planuppdrag 30 november, 2022
Samråd 29 januari–25 februari 2024
Granskning Kvartal 3, 2024
Antagande Kvartal 1, 2025

Handlingar

Samråd

Uppdaterad 26 februari 2024

Var informationen till din hjälp?