Parkprogram

Parkprogrammet garanterar tillgången till attraktiva parkmiljöer. Det innehåller mål och riktlinjer för planeringen av de tätortsnära parkytorna samt förslag till åtgärder – framför allt gällande upprustning av befintliga, kommunala parker men även ett fåtal nya anläggningar.

Tillsammans med lekplatsprogrammet betyder parkprogrammets föreslagna åtgärder en ordentlig kvalitetshöjning för Huddinges parkmiljöer.

Parkprogrammet antogs i kommunfullmäktige den 12 januari 2015. Här kan du läsa en reviderad och uppdelad version:

Parkplan del 1

Parkplan del 2

Parktyper

Planerade parker

Parkstrategi

Bebyggelsens gröna karaktär

Lekplatsprogram 2013

Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?