Stödboenden

Du som tagit dig ur ett missbruk eller beroende kan få plats på ett stödboende. Det finns även möjlighet till stödboende för bostadslösa män över 55 år med främst alkoholberoende.

På ett stödboende får du möjlighet att träna och förbereda dig för ett självständigt boende. I Huddinge finns två stödboenden med olika inriktning.  

Så ansöker du

Stödboenden i Huddinge 

Balder – för dig som tagit dig ur missbruk eller beroende

Balder är ett stödboende för dig som är motiverad att leva ett nyktert och drogfritt liv. Vi har nolltolerans på boendet. Det betyder att du kommer få lämna utandningsprov och urinprov.

När du blir inskriven på Balder får du en kontaktperson som kommer att stödja dig i din planering.

Under din vistelse på Balder ska du arbeta med ditt beroende. Vi samverkar med kommunens öppenvård och andra aktörer.

Du ska även jobba för att gå vidare till någon form av sysselsättning och söka bostad. Du får stöd av din kontaktperson.

Om boendet

Balder består av ett kollektivbostadshus och träningsbostäder. I det kollektiva bostadshuset finns 18 platser fördelade på 4 lägenheter. Alla har egna rum och delar gemensamma utrymmen och skötsel med andra boende.

Det finns 9 träningsbostäder med 14 platser för dig som kommit längre i din rehabilitering. Personal finns tillgänglig dag och kväll. På nätterna är det tillsyn av vuxensektionens nattpatrull.

Lissma – för bostadslösa män över 55 år 

Lissma stödboende vänder sig till bostadslösa män över 55 år med främst alkoholberoende och som är i behov av ett långsiktigt boende. Du får stöd utifrån dina behov. 

Alla boende hjälps åt med

  • matlagning
  • städning
  • skötsel av huset och gården.

Personal finns tillgänglig dag och kväll. På nätterna är det tillsyn av vuxensektionens nattpatrull.

Om boendet 

På Lissma finns 8 platser, varav 2 är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Uppdaterad 8 februari 2023

Var informationen till din hjälp?