Förskoleklass

På Visättraskolan har vi två förskoleklasser, FA & FB. I båda klasserna leds den dagliga verksamheten av erfarna och legitimerade lärare.

 • Att gå i förskoleklass är obligatoriskt.
 • Förskoleklassen har en egen läroplan.
 • Förskoleklassernas verksamhet startar 08.10.
 • Förskoleklassernas verksamhet slutar 13.10.
 • Vi startar den dagliga verksamheten utomhus på skolgården varje morgon, så kläder efter väder.
 • Vi arbetar tematiskt - exempel på teman är Gyllene regeln (vänskapstema), En resa genom naturen, Mitt Visättra, Läs- & skrivutveckling
 • Vi kartlägger språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.
 • Vi använder material som, Tänka, resonera och räkna, Lyckostjärnan, Pulsboken, Bee-Bot (programmering), iPads.
 • I varje klass arbetar två legitimerade lärare och en klassresurs som följer med barnen till fritidshemmet efter skoldagens slut.
 • Förskoleklasserna har egen lunchtid, och egen rasttid. Det är ett sätt för oss att skapa en lugn och trygg miljö för de allra yngsta.
 • Förskoleklasserna delar med sig av det dagliga arbetet i klassernas veckobrev som publiceras i lärportalen Unikum.

 

Uppdaterad 11 maj 2022

Var informationen till din hjälp?