Fritidshem

Ängsnässkolans fritidshem heter Olympen. Här arbetar två utbildade fritidspedagoger med mellanstadiets elever. 

Fritidshemmets vision och mål

Fritidshemmets personal finns med eleverna inte bara under eftermiddagsverksamheten och lov utan också under raster.

Vi är övertygade om att fritidshemmets verksamhet både kan bidra till att öka elevernas måluppfyllelse men också att deras tid både under skoltid som eftermiddagstid präglas av ett kränkningsfritt klimat. Hos oss ska alla elever få sina behov tillgodosedda och vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas!

Fritidshemmets verksamhet

Verksamheten på fritidshemmet ska vara en tid för gemenskap, samtal och aktiviteter. Glädje, skapande, vila, reflektion, återhämtning och att bara få vara är viktiga ingredienser på fritidshemmet.

För att kunna tillmötesgå elevernas behov och önskemål har vi valt att utveckla och utforma inomhusmiljön och aktiviteter utifrån den aktuella målgruppen, d.v.s. mellanstadieelever och deras behov.

Verksamheten bedrivs ibland utomhus. Eleverna leker och erbjuds olika former av skapande aktiviteter.

Fritidshemmets öppettider

Fritidsverksamheten på mellanstadiet kallas öppet fritids. Vi har öppet på Ängsnässkolan klockan 8:00 - 16:45 alla helgfria vardagar. Vid behov av omsorg utöver dessa tider kontaktas skolledning, eleven är då på Hörningsnässkolan klockan 6:30 – 8:00 och 16:45 - 18:00.

När skolan är stängd

När skolan är stängd är fritidshemmet öppet. Inför lov anmäler du som förälder behov av omsorg genom ett digitalt formulär som publiceras på Unikum.

Första dagen varje lov planerar personalen tillsammans med elever innehållet för lovets dagar. 

Ordinarie fritidsverksamhet stänger veckorna 28 – 31 varje sommar. Fritidshemmet slår under dessa veckor ihop sig med Hörningsnässkolan, Tomtbergaskolan och Balingsnässkolan.

På klämdagar och studiedagar erbjuds tillfällig placering på annan skola enligt kommunens regler för skolbarnomsorg. Behov av omsorg meddelas via e-post skolledning senast tre veckor innan aktuellt datum.

Fritidshemmets måltider

Fritidshemmets inskrivna elever serveras varje dag mellanmål i skolans matsal. Under lov, klämdagar, studiedagar serveras även lunch.

Avgifter på fritidshemmet

Fritidsverksamheten debiteras enligt kommunens taxa.

Expedition Ängsnässkolan

Besöksadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Postadress: Centralvägen 19, 141 46 Huddinge

Uppdaterad 21 december 2021

Var informationen till din hjälp?