Anpassad grundskola

Anpassad grundskola (tidigare grundsärskolan) är till för barn som saknar förutsättningar för att nå grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

Anpassad grundskola har årskurserna 1–9. I anpassad grundskola finns två alternativ:

  • Eleven kan gå i en klass i anpassad grundskola (tidigare grundsärskola) med andra elever med liknande behov.
  • Eleven kan gå i en grundskoleklass men läsa efter kursplanerna för anpassad grundskola.

Eleverna läser ämnen eller ämnesområden

I anpassad grundskola läser eleverna ämnen eller ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i den anpassade grundskolans ämnen kan eleven i stället läsa ämnesområden. 

Läroplan för anpassad grundskola (skolverket.se)

Innan du ansöker

Innan ditt barn kan börja i anpassad grundskola behöver kommunen göra en utredning. Det är skolan och elevhälsan som genomför utredningen. 

Utredningen består av fyra bedömningar:

  • psykologisk bedömning
  • medicinsk bedömning
  • pedagogisk bedömning
  • social bedömning.

Baserat på utredningens resultat beslutar sedan utredningsteamet på barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge om ditt barn har rätt att bli mottagen i anpassad grundskola eller inte. 

Så ansöker du

Du ansöker via Huddinge kommuns e-tjänst Mitt Skolval. För att använda e-tjänsten behöver du ha e-legitimation.

Gå till Mitt skolval

Vill du veta mer om hur du ansöker om skola i Huddinge kommun, hittar du mer information om detta via nedan länk. Här finner du information om bla skolvalet, skolbyte, urval och placeringsgrunder.

Söka skola i Huddinge

Förberedande förskoleklass

 För elever med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning finns möjlighet att gå i förberedande förskoleklass i en av kommunens anpassade grundskolor.

  • Förskoleklass är obligatorisk för alla barn som fyller sex år. Samma läroplan gäller som för övriga förskoleklasser.
  • Du kan bara ansöka om det finns underlag som visar att ditt barn har rätt att gå i anpassad grundskola.
  • Om du har frågor skicka e-post till utredningsteamet@huddinge.se.

Ansökan om förskoleklass förberedande för skolgång i anpassad grundskola

Fritidshem för anpassad grundskola

På de skolor som har anpassad grundskola finns möjlighet för elever att gå på fritidshem. Det kan vara i grundskolans fritidshem eller i egna mindre grupper.

Fritidsverksamheten riktar sig till barn i åldern 6 till 13 år. Barnet får gå i fritidsverksamheten till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Därefter kan du som vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn.

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år

Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder.

 Tillsyn för skolungdomar över 12 år

Anpassade grundskolor i Huddinge kommun

Balingsnässkolan: åk 7–9

Kästaskolan: åk F–6

Lindskolan: åk F–9

Solfagraskolan: åk F–6

Sjötorpsskolan: åk F–6 

Utsäljeskolan: åk F–7

Östra grundskolan: åk 7–9

Skolplikten i Sverige

Barn i Sverige har skolplikt. Det betyder att barn måste gå i skolan från höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar i förskoleklass till barnet gått ut årskurs 9. Det kostar ingenting att gå i skola. 

Skolplikt och frånvaro

Uppdaterad 29 december 2023

Var informationen till din hjälp?