Bygglovets olika steg

Vad händer med en ansökan som du skickar in? Vad är det kommunen egentligen granskar och kommer dina grannar få lämna synpunkter? Hur lång tid tar det? Läs om din ansökans resa från det att den skickas in till dess att beslut fattas.

E-tjänster för bygglov

Kartor- och mättjänster

Avgifter vid byggande

Huddinge kommun tar ut en avgift - en taxa - för att behandla din bygglovsansökan, anmälan om åtgärd, beställning av kartor och mätningstjänster. Det är kommunfullmäktige i Huddinge kommun som bestämmer taxan. 

Taxan är uppdelad i vad olika åtgärder för bygglov kostar och tidsuppskattning om hur lång handläggningstid varje ärende tar.

Du får en faktura från oss efter beslut om bygglov. Vi tar ut en avgift för alla beslut, även avslag och avvisade ansökningar. 

Taxa för bygglov, kartor och mättjänster

Tjänster som kostar extra

Du behöver betala för eventuella övriga tjänster som har med bygglovet eller anmälan att göra:

  • Nybyggnadskartor.

  • Planarbete.

  • Lägeskontroll.

  • Utstakning av byggnader.

  • Gatukostnader.

  • Gatubesiktning.

Kontakta mex@huddinge.se om du har frågor om gatukostnader eller gator@huddinge.se om du har frågor om gatubesiktning.

Uppdaterad 30 mars 2021

Var informationen till din hjälp?