Bygglovets olika steg

I vår e-tjänst kan du enkelt se var i processen ditt ärende befinner sig efter att du har skickat in din ansökan eller anmälan.

E-tjänster för bygglov

Kartor- och mättjänster

I vår e-tjänst är det enkelt att utföra ditt ärende

Bygglovsprocessen

Här beskriver vi det som brukar kallas bygglovsprocessen. Det vill säga från det att du lämnar in din ansökan till dess att ett beslut tas.

Genomförandeprocessen

Här beskriver vi det som brukar kallas genomförandeprocessen. Det vill säga från det att du har fått din ansökan beviljad till dess att ett slutbesked ges.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen. Hur stor den är står i vår bygglovstaxa. I samband med byggnation finns det ytterligare saker som kan komma att kosta. På vår sida för bygglovstaxan beskriver vi även dessa.

Fakturan för avgiften får du redan efter det att vi har fattat ett beslut. Den avgift du betalar då gäller även för de delar som sedan ingår i genomförandeprocessen.

Använd våra e-tjänster

Genom att använda våra e-tjänster kan vi snabbare handlägga ditt ärende. Du kan använda våra e-tjänster för det mesta i ditt ärende. Du kan:

  • Boka tid för rådgivning
  • Beställa nybyggnadskarta
  • Lämna in ansökan (söka bygglov)
  • Se vad som finns och har hänt i ditt ärende
  • Lämna in kompletterande handlingar
  • Boka tid för att bli uppringd av din handläggare
  • Läsa beslut
  • Boka tid för tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd
  • Beställa mätuppdrag

Uppdaterad 2 februari 2023

Var informationen till din hjälp?