Detaljplaner

En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas.

Gällande detaljplaner

Om du till exempel vill bygga ut din bostad och ska söka bygglov måste du först undersöka den gällande detaljplanen för området. Du hittar gällande detaljplaner via vår webbkarta där du till exempel kan söka på fastighetsbeteckning:

Gällande detaljplaner i webbkartan

Guide – så söker du gällande planer i webbkartan

Pågående planer

Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar av projekten via en lista eller via webbkartan.

Pågående planer i lista

Pågående planer i webbkartan

Guide – så söker du pågående planer i webbkartan 

Arkiverade detaljplaner

Detaljplaner som inte längre används har arkiverats och kan inte sökas fram på webbkartan. Kontakta kommunens arkivfunktion för att läsa på plats eller beställa kopior.

Arkiverade detaljplaner i arkivet

Så fungerar det när vi tar fram en detaljplan

När vi tar fram en detaljplan följer vi den så kallade planprocessen. Den finns beskriven i både text och film.

Planprocessen 

Söka planbesked

Om du vill göra något inom en fastighet som innebär att detaljplanen måste ändras och om den gällande detaljplanen inte tillåter det du vill göra, kan du ansöka om planbesked.

Ansök om planbesked

Planavgift

I samband med att bygglov beviljas inom en gällande detaljplan, eller områdesbestämmelser, kan en planavgift komma att tas ut. Avgiften tas ut för den kostnad som kommunen har haft för att ta fram planen och den tas ut av den som får nytta av planen, till exempel genom att bygglov har kunnat ges. Planavgift tas inte ut för alla gällande planer. För att ta reda på om planavgift tas ut för just din fastighet kan du använda guiden till webkartan nedan och söka efter ”planavgift” i sökrutan.

Prisexempel (cirkapris):

  • Nybyggnad av 300 kvadratmeter brutto- och öppenarea – mellan 26 600 och 53 200 kronor.
  • Tillbyggnad av 75 kvadratmeter brutto-och öppenarea – mellan 7 800 och 26 600 kronor.

Taxa för planverksamhet, HKF 2220

Guide – så söker du gällande planer i webbkartan

Uppdaterad 17 november 2022

Var informationen till din hjälp?