Detaljplaner

En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas.

Gällande detaljplaner

Om du till exempel vill bygga ut din bostad och ska söka bygglov måste du först undersöka den gällande detaljplanen för området. Du hittar gällande detaljplaner via vår webbkarta där du till exempel kan söka på fastighetsbeteckning:

Hitta gällande detaljplaner i Huddinges webbkarta

Guide - så söker du gällande planer i webbkartan

Pågående planer

Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar av projekten via en lista eller via webbkartan.

Hitta pågående planer via lista

Gå direkt till Huddinges webbkarta

Guide - så söker du pågående planer via Huddinges webbkarta 

Arkiverade detaljplaner

Detaljplaner som inte längre används har arkiverats och kan inte sökas fram på webbkartan. Kontakta kommunens arkivfunktion för att läsa på plats eller beställa kopior.

Hitta arkiverade detaljplaner via kommunens arkivfunktion

Så fungerar det när vi tar fram en detaljplan

När vi tar fram en detaljplan följer vi den så kallade planprocessen. Den finns beskriven i både text och film.

Planprocessen 

Söka planbesked

Om du vill göra något inom en fastighet som innebär att detaljplanen måste ändras och om den gällande detaljplanen inte tillåter det du vill göra, kan du ansöka om planbesked.

Ansök om planbesked

Uppdaterad 17 maj 2021

Var informationen till din hjälp?