Våra utbildningar

Östra gymnasiet är en medelstor kommunal skola med cirka 870 elever fördelat på fem olika gymnasieprogram. Fyra är direkt högskoleförberedande och ett är yrkesprogram med möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet. Varje program har sin ”hemavdelning” med skåp och lärararbetslag, men eleverna har lektioner på alla programavdelningar i skolan.

Tjejer som sitter och umgås och pluggar i skolans café.

Uppdaterad 31 mars 2022