Våra utbildningar

Östra gymnasiets studiemotiverade elever är fördelade på fyra högskoleförberedande program och ett yrkesprogram med grundläggande högskolebehörighet. Vi erbjuder även en ettårig spetsutbildning till gymnasieingenjör, språkintroduktion och Anpassad gymnasieskola.

Varje program har sin ”hemavdelning” med skåp och lärararbetslag, men eleverna har lektioner på flera olika programavdelningar i skolan. Vilket bland annat gör att eleverna lär känna elever även från andra program än sitt eget.

Tjejer som sitter och umgås och pluggar i skolans café.

Ekonomiprogrammet

Vi studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du utvecklar även din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem. 

Läs mer Ekonomiprogrammet...

Naturvetenskapsprogrammet

På programmet utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt där du lär dig att tänka kritiskt, resonera logiskt, lösa problem och göra systematiska iakttagelser. Du varvar teoretiska studier med att arbetar praktiskt med experiment, laborationer och fältstudier.

Mer om Naturvetenskapsprogrammet...

Samhällsvetenskapsprogrammet

Här står människan i centrum och du utvecklar din förmåga att tolka, förstå och förklara människors beteenden och företeelser i samhället.

Läs mer om Samhällsvetenskapsprogrammet...

Teknikprogrammet

Med hjälp av en bra grund i de naturvetenskapliga ämnena får du undersöka teknikens roll och påverkan i samhället. Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer.

Mer om Teknikprogrammet...

El- och energiprogrammet

En modern och spännande utbildning, med mycket datateknik, där teori varvas med praktiska övningar. Du kommer även fokusera på Eventteknik med unika breddningskurser inom ljud-, ljus- och bildproduktion. En hel del praktik ingår också, som gör dig extra redo för arbetsmarknaden direkt efter examen.

Läs mer om El- och energiprogrammet...

Estet Musikinriktning

För dig som vill utvecklas inom musik (pop/rock) och samtidigt läsa en teoretisk utbildning. Estet Musikinriktningen finns på programmen EK, NA, SA och TE.

Läs mer om Musikprofilen...

TE4 - Gymnasieingenjör

Ettårig programmeringsutbildning i mix av både högskola och praktik som ger dig branschens mest efterfrågade kunskaper. För dig med gymnasieexamen från teknikprogrammet på en gymnasieskola i Region Stockholm.

Läs mer om TE4 - Gymnasieingenjör...

Språkintroduktion

Nyanlända i Sverige kan gå språkintroduktion på Östra Gymnasiet (intagning sker kontinuerligt under terminen). Det börjar med svenska, matematik och engelska. I varje delkurs ges betyg.

Läs mer om Språkintroduktion...

Anpassad gymnasieskola

En modern verksamhet med lång erfarenhet som är väl integrerad med övriga verksamheter på Östra gymnasiet. Anpassad gymnasieskola (Gymnasiesärskolan) erbjuder ett nationellt program och ett individuellt program.

Läs mer om Anpassad gymnasieskola...

Uppdaterad 8 augusti 2023