Särskild variant: musik

Vår utbildning (särskild variant) har pop/rockinriktning och riktar sig till dig som vill utvecklas inom musik och som sjunger eller spelar gitarr, bas, piano eller trummor. Musikinriktningen finns på EK, NA, SA och TE.

Östra gymnasiets musiksal

Större delen av din utbildning läser du tillsammans med din klass på det program du går. Musikkurserna läser du tillsammans med övriga musikelever i samma årskurs (från olika program). 

Gitarrer på östra gymnasiets musikinriktning.

Östra gymnasiets särskilda variant med musikinriktning är godkänd och kvalitetssäkrad av Skolverket. 

Utbildningens innehåll

Utgångspunkten för innehållet i utbildningen är en av de nationella inriktningar som finns på programmet (se nedan): 

Ekonomi estet – grund i inriktning ekonomi
Läs om ekonomiprogrammet

Natur estet – grund i inriktning naturvetenskap
Läs om naturvetenskapsprogrammet

Samhälle estet – grund i inriktning samhällsvetenskap
Läs om samhällsvetenskapsprogrammet

Teknik estet – grund i inriktning teknikvetenskap
Läs om teknikprogrammet

När du läser särskild variant finns det ingen programfördjupning i utbildningen. Man kan säga att musikkurserna blir en del av din fördjupning. Dessutom byts 1-2 av inriktningskurserna ut mot musikkurser. Dessa kurser erbjuder skolan dock alltid på individuellt val så du inte behöver missa någon kurs som övriga på programmet läser. 

Musikkurser som ingår

Ensemble 1 (100 poäng)
Ensemble 2 (100 poäng)
Instrument/sång 1 (100 poäng)
Musikproduktion 1 (100 poäng) 

Behörighet till universitet och högskola

Beroende på program du går kommer du att ha lite olika behörigheter till olika utbildningar på högskola och universitet (precis som det skulle vara annars). Eftersom 1-2 kurser är utbytta till musikkurser så kan alltså behörigheten till högre utbildning ändras. Vi erbjuder alltid dessa utbytta kurser på individuellt val och du kan genom ett medvetet val läsa samma kurser som övriga i klassen läser. 

Inträdesprov, behörighet och annat du behöver veta

För att vara behörig så måste du ha minst betyget C i musik från åk 9 (slutbetygen i juni) samt genomfört inträdesprov till vår utbildning. 

Efter du ansökt till utbildningen kommer du att få hem en kallelse med en tid för inträdesprov och övriga instruktioner. Om du inte kan komma den tid du är kallad så följer du bara instruktionerna som finns i brevet. Inträdesprovet består av två delar och tar ca 15 minuter.

Del  1: Förbered och ta med en valfri låt att spela/sjunga upp. Om du vill ha hjälp med komp – ta med noter eller ackord. Det går också bra att ta med bakgrund på CD, MP3 eller liknande
Del 2: Vi lär ut en låt på gehör som vi sedan spelar tillsammans
– gitarrister, basister och pianister: fokus på ackord och kompfigurer
– sångare: fokus på text och melodi
– trummisar: fokus på komp och fills
– övriga instrument: fokus på melodi

Det betyg du får på provet kommer att multipliceras med 16 (motsvarande minsta antalet ämnen på grundskolan).
Vid A ger det 20 poäng x 16 ämnen = 320 poäng
Vid B ger det 17,5 poäng x 16 ämnen = 280 poäng
Vid C ger det 15 poäng x 16 ämnen = 240 poäng
Vid D ger det 12,5 poäng x 16 ämnen = 200 poäng
Vid E ger det 10 poäng x 16 ämnen = 160 poäng
Vid F ger det 0 poäng x 16 ämnen = 0 poäng

Betygspoängen för inträdesprovet läggs sedan ihop med dina övriga betygspoäng från grundskolan (16 eller 17 ämnen). Det är den sammanlagda summan av provpoäng + samlade betygspoäng som du söker den särskilda varianten (musikinriktning) med och det GÄLLER ENDAST för denna variant på Östra gymnasiet – inga andra utbildningar och inte på några andra skolor. 

Uppdaterad 4 februari 2022

Var informationen till din hjälp?