Ansöka om äldreomsorg

Har du fyllt 65 år och behöver stöd och hjälp i vardagen, eller en plats på ett vård- och omsorgsboende? Kontakta kommunens servicecenter för att boka ett möte med en biståndshandläggare.

Så går en ansökan till 

1.  Boka tid för ett möte 

Ring eller skicka e-post till servicenter och be att få komma i kontakt med en biståndshandläggare för att boka tid för ett möte.

Tolk finns om du behöver

Om du har svårt att förstå svenska eller är hörselskadad kan vi ordna en tolk. Om du är synskadad kan du få beslutet och utredningen uppläst.

2. Träffa en biståndshandläggare och ansök

På mötet med biståndshandläggaren får du berätta vad du behöver och vill. Om du vill kan du ta med dig någon på mötet.

Vi kan fylla i din ansökan under mötet eller så får du med dig en blankett hem som du kan fylla i efteråt och lämna eller skicka in. Du kan också ladda ner en blankett från webben eller ansöka via kommunens e-tjänst.

Om du har god man är det denne som ansöker.

Ansök på blankett: 

Ansök om äldreomsorg 

Ansök via kommunens e-tjänst:

Ansök om äldreomsorg

Tid från ansökan till beslut

När du har lämnat in din ansökan kommer du att få en biståndshandläggare som blir din personliga kontakt. Handläggaren utreder vad du behöver. 

Din ansökan utreds så snabbt som möjligt. Ett beslut kan ta allt från några dagar till några veckor. Hur lång tid det tar beror på vad du ansökt om. 

3. Du får ett beslut

När utredningen är klar beslutar biståndshandläggaren om vilket stöd du kan få. Du får beslutet med ett brev på posten. 

Om du önskar ändringar av beslutet, kontaktar du din biståndshandläggare

Bifall – du har rätt till stöd

Bifall betyder att du har rätt till stöd. I beslutet står vilket stöd du har rätt till och hur mycket hjälp du kan få.

Avslag – du får inte det du har ansökt om

Avslag betyder att du inte har rätt till det du har ansökt om. Du kan också få avslag på bara en del av ansökan. Det betyder att du får vissa saker, men inte alla, som du ansökt om. Om ditt beslut är ett avslag ska handläggaren förklara, både skriftligt och muntligt, varför du inte får det du har ansökt om.

Överklaga beslut

Om du får avslag på din ansökan eller delar av den kan du överklaga beslutet.

Överklaga beslut om äldreomsorg

Välja utförare 

När du har fått ett biståndsbeslut kan du i många fall själv välja vilken utförare du vill anlita. Du kan välja en av kommunens verksamheter eller ett privat företag som kommunen har avtal med.

Innan du väljer ett boende kan det vara bra att jämföra de du är intresserad av. Du kan till exempel jämföra hyresnivån och hur nöjda de boende är.

Jämför vård- och omsorgsboenden

Jämför hemtjänst

Enklare hjälp till dig som är över 75

Du som har fyllt 75 år och behöver enklare hjälp som städning eller inköp kan göra en förenklad ansökan och få hjälp utan en utredning. 

Förenklad ansökan – enklare insatser (från 75 år) 

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 
  • Fredag kl 08.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag-torsdag: kl 10.00-17.00
  • Fredag: kl 10.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 23 oktober 2023