Verkstaden, Hantverket och Tonfisken – bostäder, service och park

I kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken planerar vi för bostäder, service och en närpark. Detta är etapp fyra i den pågående utvecklingen av Storängen, där det gamla industriområdet blir ett nytt bostadsområde. Enligt exploatören Vincero AB kan detaljplanen komma att innehålla cirka 1800 bostäder.

Illustration: ÅWL Arkitekter

Kvarteren ligger mellan Sjödalsvägen-Björkholmsvägen-Centralvägen. I gatuplan, främst mot Centralvägen men även mot andra gator ska det finnas verksamheter som erbjuder arbetsplatser och god service till boende.

Det kommer att finnas behov av närbutik och förskolor. Den planerade parken kommer, utöver rekreation och andra ekosystemtjänster, att behöva hantera fördröjning av vattenflöden vid skyfall.

Här hittar du mer information om kvarteren Verkstaden, Hantverket och Tonfisken 

Uppdaterad 18 maj 2022