Välkommen till Huddinge kommun

Vad finns det för tankar kring ledarskap och medarbetarskap i Huddinge kommun? Hur ser Huddinges historia ut? Hur fungerar en politiskt styrd organisation som Huddinge kommun? Vad gäller kring offentlighet och sekretess?

Uppdaterad 20 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?