Illustration på byggnader sedda underifrån.

Vi bygger ett modernt samhälle

Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt visar de tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och Centrala Huddinge.

Teckna dig för vårt nyhetsbrev.

Läs äldre nummer av nyhetsbrevet.

Karta_omraden+delar_ALLA_1200.jpg

Huddinge har två regionala stadskärnor

Huddinge är en viktig motor för den starka tillväxten i södra Stockholm. Här finns två av regionens utpekade stadskärnor.

Sammanhängande stadsmiljöer
Både Flemingsberg och Kungens kurva utvecklas till sammanhängande stadsmiljöer med en blandning av verksamheter, bostäder, service, handel och kultur.

Samtidigt växer centrala Huddinge med cirka 5 000 nya bostäder bland annat genom en omvandling av det tidigare industriområdet Storängen till en attraktiv och levande stadsdel.

Kungens kurva utvecklas från Skandinaviens största handelsplats med närmare 30 miljoner besökare per år även till en levande stad med cirka 3500 nya bostäder, skolor och mer service. Samtidigt som handeln i området växer och förnyas.

Bland Sveriges största tågstationer
Nu är första steget taget från en regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb vid namn Stockholm South Business District. Ett nytt samarbete med flera fastighetsaktörer lägger grunden till att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar.

Här skapas plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare. Stockholm South Business District blir en plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.

Flemingsberg är redan i dag centrum i södra Stockholm. Här finns Campus Flemingsberg med fem högskolor och drygt 17 000 studenter, ett universitetssjukhus samt ett starkt rättscentrum med en av Sveriges största tingsrätter.

Här finns även en av Sveriges största tågstationer med mer än 20 000 resande varje dygn. Flemingsbergs utveckling till en sammanhängande stadsmiljö med ett samlande centrum med handel, service, restauranger och kultur ger en stark potential för nya kontorsetableringar.

Något som förstärks av dagens pendlingsmöjligheter till hela Mälarregionen som blir ännu bättre med hjälp av Spårväg syd, Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn.

Knutpunkt för 600 000 invånare
Satsningar som knyter samman de södra delarna av Stockholm och underlättar för ytterligare tillväxt. När vi når 2030 blir Flemingsberg en knutpunkt för närmare 600 000 invånare.

Läs även tidningen "Huddinge bygger ett modernt samhälle" om den kraftiga tillväxten som pågår i Huddinge.

Bläddra här direkt i din webbläsare'