Flemingsbergsdalen med ett torg myllrande av människor som umgås. Visionsbilden visar en vy över FlemingsbergsdalenVisionsbild: BIG

Flemingsbergsdalen. Visionsbild: BIG

Vi bygger ett modernt samhälle

Cirka 20 000 nya bostäder planeras i Huddinge kommun till 2030. Kraftigast tillväxt visar områdena Flemingsberg, Kungens kurva, Vårby och centrala Huddinge.

Stark utveckling i Huddinge

Huddinge är motorn för och leder den starka tillväxten i södra Stockholm. Här finns två av regionens utpekade stadskärnor, Flemingsberg och Kungens kurva/ Skärholmen.

Bilden visar Huddinge kommuns fyra kommundelar.

Moderna stadsmiljöer

Flemingsberg

Flemingsberg utvecklas till en modern och urban stadsmiljö med en stark kontorsmarknad. Här finns en blandning av verksamheter, bostäder, service, handel och kultur samt ett av landets större campus med idag 18 000 studenter.

En av Sveriges största tågstationer med mer än 20 000 resande varje dygn finns också här.

Kungens kurva

Kungens kurva utvecklas från Skandinaviens största handelsplats med närmare 30 miljoner besökare per år även till en levande stad med knappt 3500 nya bostäder, skolor och mer service. Samtidigt som handeln i området växer och förnyas.

Vårby udde

Vårby udde kommer att bli Huddinges marina stadsdel med närmare 200 bostäder, skolor/förskolor och service.

Centrala Huddinge

Samtidigt växer centrala Huddinge med cirka 5 000 nya bostäder bland annat genom en omvandling av det tidigare industriområdet Storängen till en attraktiv och levande stadsdel. 

Stora infrastrukturprojekt

Spårväg syd

Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö kommer med sina 17 kilometer spårväg att stärka de kollektiva tvärförbindelserna och skapa förutsättningar för ett hållbart resande.

Det blir en effektiv tvärförbindelse som knyter ihop olika expansiva områden, och underlättar byten mellan spårväg, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg.

Tvärförbindelse Södertörn

Tvärförbindelse Södertörn är en ny väg med gång- och cykelbana från E4/E20 vid Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

Tvärförbindelse Södertörn är ett projekt startat av Trafikverket för att förbättra möjligheterna att resa inom Södertörn.

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en motorvägsförbindelse som kommer att sträcka sig från dagens E4/E20 i Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Förbindelsen ska knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta infarterna till Stockholms centrala delar och på så sätt minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Tvärförbindelse Södertörn kommer tillsammans med E4 Förbifart Stockholm att binda samman de södra och norra delarna av länet och skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv.

Vill du få nyheter direkt till din e-post?

Några gånger per år skickar vi ut nyhetsbrevet Huddinge bygger. Där samlar vi aktuell information kring planer, arbeten och händerlser i Huddinge kommun.

Läs tidigare nyhetsbrev och registrera dig här