Huddinges arbete med coronaviruset

Huddinge kommun följer utvecklingen och rekommendationerna från ansvariga myndigheter. Vi arbetar löpande för att våra verksamheter ska kunna möta den rådande situationen på bästa sätt.

Nedan finns svar på några vanliga frågor och i menyn hittar du information om vad som gäller för kommunens olika verksamheter samt viktiga länkar.

Ska du besöka våra boenden?  

Det är viktigt för oss att förtydliga våra besöksrutiner för att tillsammans göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Vi följer utvecklingen av smittspridningen noga och kommer kommunicera ut eventuella ändringar kring besöksrutinerna till berörda om det skulle bli aktuellt.

Så informerar vi om smittspridning

Övriga frågor

Uppdaterad 6 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?