Huddinges arbete med coronaviruset

Huddinge kommun följer utvecklingen och rekommendationerna från ansvariga myndigheter. Vi arbetar löpande för att våra verksamheter ska kunna möta den rådande situationen på bästa sätt.

Nedan finns svar på några vanliga frågor och i menyn hittar du information om vad som gäller för kommunens olika verksamheter samt viktiga länkar.

Ska du besöka våra boenden?  

Ansvariga myndigheter har infört nya restriktioner i Stockholms län och nationellt för att minska smittspridningen av covid-19. Restriktionerna påverkar i dagsläget inte rutinerna för besök på våra boenden. Däremot är det viktigt för oss att förtydliga våra besöksrutiner för att tillsammans göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Vi följer utvecklingen av smittspridningen noga och kommer kommunicera ut eventuella ändringar kring besöksrutinerna till berörda om det skulle bli aktuellt.

Så informerar vi om smittspridning

Övriga frågor

Uppdaterad 19 januari 2021