Förskolor och grundskolor

Huddinge kommuns förskolor och skolor, liksom kommunens övriga verksamheter, följer och agerar i enlighet med ansvariga myndigheters rekommendationer.

Förskolor och grundskolor håller öppet

Smitta, sjukdom, allergi

Förskola och fritids – avgifter och vistelsetid

Grundskolan

Övrigt

Mer information

Är du som vårdnadshavare orolig kan du kontakta elevhälsan på ditt barns skola, alternativt BVC om ditt barn går på förskolan.

Är du, ditt barn eller någon annan anhörig svårt sjuk, kontakta 1177 Vårdguiden.

För allmän information om coronaviruset och covid-19, ring det nationella informationsnumret 11313 eller gå in på folkhalsomyndigheten.se.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset och covid-19 samlad. Här kan du också få råd om hur du förklarar och pratar med ditt barn om viruset.

Uppdaterad 2 juni 2021